Bürolarda iyi bir iş güvenliğinin sağlanabilmesi için hangi noktalara dikkat edilmelidir?

Tehlikeli durum ve davranışlara girilmemelidir.
Çalışma sırasında doğru yöntemler kullanılmalıdır.
Otomasyona gidilmelidir (Otomasyon: Üretimin otomatik makinelerle yapılmasıdır).
Kişisel koruyucular kullanılmalıdır.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi İşletme 1 (Hazırlayan: Taylan Acar)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).
 

Aletli ve aletsiz vücut geliştirmenin farkları neler? Hangisi avantajlı?

Burada avantajlı-dezavantajlı diye bir şey yok aslında. Genel olarak, “aletsiz çalışmalar da­yanıklılık için, aletli çalışmalarsa kas büyütmek için yapılır” diyebiliriz. Vücudu geliştirmede, böl­gesel ve kassal dayanıklılıkta, kas kitlesi edinme­de ve sağlıklı olmada önemli olan, yaptığınız ça­lışma programı. Bu programda da kaslara yapı­lan yüklemelerin çok önemi var.
Evde yapılan aletsiz çalışmalarda bazı kas gruplarını çalıştırabiliriz. Belli bir noktada kas kitlesi edinmek için belli oranlarda yükleme ya­pılması gerekiyor. Mekik, şınav, çakı gibi hare­ketleri evde yaparken zaman içinde çok tekrara yönelme oluyor. Bu da bölgesel dayanıklılığı çok artırıyor. Bunun için ağırlık salonuna gitmeye ge­rek yok. Evde, oturma odanızda bunu halledebi­lirsiniz. Ama ben triceps (kol üçbaşlı kası), biceps (kol ikibaşlı kası) ya da bacak kas grubunu büyüteceğim, geliştireceğim diyorsanız, ek ağır­lık çalışmalarına ihtiyacınız var. Bu, evde ya da salonda da olabilir. Yani aletli ve aletsiz çalışma amacınıza göre değişir. Evdeki çalışmalarda da, aynı salonda olduğu gibi bazı temel kuralları uy­gulamak gerekiyor. Hareketlere başlamadan ön­ce eklemleri ve kasları hareketlere hazırlamak için bir ön ısınmayı sağlamamız gerekiyor. Isın­ma, üstteki kas grubundan başlayıp aşağıdakile­re doğru (tersi de olur) bir sıra izlenerek yapıla­bilir. Böylece atladığınız kas grubu olmaz. Baş­langıçta 8’li ya da 10’lu tekrarlarla, setler (3 set) halinde yapılabilir. Zamanla bu tekrarlar artı­rılır. Çok tekrarlı çalışmalar (dayanıklılığı artı­ran), kaslarda ilk zamanlarda az da olsa bir bü­yüme sağlar. Ancak tam büyütme sağlamak için ağırlıkları mutlaka artırmanız gerekir.
Aletsiz çalışmalarda başlangıç antrenmanları, 1 birim hareket, 3 birim dinlenme olarak düzen­lenmeli. Örneğin, bir hareket 10 saniye sürmüşse dinlenmesi 30 saniye olmalı. Zaman içinde bu 1 birim hareket, 2 birim dinlenme ya da 1 birim hareket, 1 birim dinlenme şeklinde olmalı.
Aletli ya da aletsiz çalışmalarda kas grupları belli sırada çalıştırılmalı. Önce büyük kaslar (ba­cak, sırt, göğüs, omuzlar) çalıştırılıp, sonra kü­çük kaslara (triseps, biseps) geçilmeli. Büyük kaslar çalışırken, küçükler bunları dengelemede kullanılır. Küçükleri önce çalıştırıp yorarsanız, büyükleri çalıştırırken zorlanırsınız. Önerebilece­ğim başka bir şey de, kaldırabileceğiniz maksi­mal ağırlığın %60’ıyla 8 ya da 12 tekrarla, set­ler halinde çalışma yapılmalı. Bu anatomik an­lamda kas yapmak için en uygun çalışma şekli. Bunun yanında çok çeşitli çalışma tipleri var. Ör­neğin haftada üç gün ağırlık kaldırıyorsanız; bir gün yalnız kol ve göğüs grubu, diğer gün bacak grubu kaslarını çalıştırabilirsiniz. Ama bir çalış­ma tipi sürekli yapılmasa iyi olur. Zaman içinde, kendinizi geliştirdikçe yeni sistemler denemeniz­de yarar var.
Serbest kilolarla çalışıldığında, kuvvet uygu­larken nefes vermek, indirirken de nefes almak, kan basıncının yükselmesini engeller. Aynı za­manda vücut içinde oluşan basıncın da dengelen­mesini sağlar. Yerden ağırlık kaldırırken sırt böl­gesinin düz olması, omurlara yapılan baskıyı azal-
tır. Sırt ve karın kaslarımızı orantılı olarak geliş­tirmeliyiz. Bir taraf aşırı geliştirilirken diğer tara­f, zayıf bırakılmamalı. Bu gibi şeylere dikkat edi­lerek çalışılırsa, herhangi bir olumsuzluk çıkmaz.
Kaynak: Prof. Dr. Caner Açıkada “Vücut Geliştirme”, Bilim ve Teknik, Aralık 2003.

Diyet ve kilo kontrolü

Mükemmel bir diyet yoktur. Her sporcunun gereksinimi farklıdır. En iyi diyet, yeterli sıvı alımı sağlayan yeterli enerji ve besin öğelerini içeren diyettir. Tek bir yiyecekle bu sağlanmadığı için, günlük diyette çeşitli yiyecekler yer almalıdır (Ersoy, 1998).
Sporcu diyetinde temel ilke müsabaka ve antrenman sonucu artan enerji ve diğer besin öğelerinin gereksiniminin yeterli ve dengeli bir diyetle karşılanmasıdır. Genetik yapı ve uygun antrenman performansının sporcu performansının anahtarı ise de beden yapısı ve antrenmanının gerektirdiği besin gereksinimlerinin karşılanmasının performansı olumlu yönde etkilediği bilinmektedir (Sağlam, 1993).
Hiç bir diyet, organizmanın egzersiz sırasında yağ depolarını kullanımını etkilememektedir. Düzenli egzersizler uzun dönemde kademeli olarak yağ kaybını sağlayacak bir enerji açığı yaratmaktadır. Ayrıca aeorobik egzersizler yağ kullanımını artıran birçok hormonun düzeyini artırmaktadır. Bu nedenle organizmanın yağ yakma yeteneğini artırmanın en iyi yolu egzersize devam etmektir. Kısaca yüksek proteinli düşük karbonhidratlı diyetler kişiyi daha ince, daha sağlıklı ve daha iyi bir sporcu yapmamaktadır. Aynı enerji değerine sahip olsa bile karbonhidrattan zengin diyet, yağ ve kolesterolden zengin yüksek yağ ve proteinli diyetin neden olabileceği sağlık sorunları için risk faktörü oluşturmadığından tercih edilmelidir (Ersoy, 1998).
Bir kişinin sağlığı sadece diyetle belirlenmez. Üzerinde durulan diğer faktörler ideal vücut ağırlığı ve fiziksel uygunluktur. Egzersiz sadece iyi bir sağlık için önemli olmayıp, gelişen sporcu beslenmesi ile birlikte artan populariteye sahiptir. Sporla uğraşan erkek ve kadınların performansının artmasında beslenmenin önemli rol oynadığı gösterilmiştir (IOC, 1996).
Sporcu diyetlerinde kilo vermek düşüncesi ile yanlış uygulamalara sıkça rastlanmaktadır. Bu uygulamalardan bir tanesi de kahvaltı konusudur. Kahvaltı yapmamanın, kilo vermede etkili ve hızlı bir yöntem olduğu düşüncesi, sporcuları bu yanlış uygulamaya sevk etmektedir.
Gece boyunca aç kalmak karaciğer ve kaslarda ki glikojen depolarını tüketir. Glikojen, karaciğer ve kaslarda depo halinde bulunan karbonhidrattır ve enerji sağlaması için glikoza çevrilir. Glikojen depolarını düşük seviyede olması yorgunluğu arttırır ve düşük spor performansı ile bağlantılıdır. Ayrıca, kahvaltıyı atlamak konsantrasyonu ve iç verimliliği de azaltır. Sabah yeterli bir kahvaltı ile glikojen depoları yenilenebilir, kaslara enerji kaynağı sağlanabilir ve vücudun gün boyunca kaloriyi uygun şekilde kullanmasını sağlayabilir. Yeterli bir kahvaltı, bütün bir sabah için yeterli enerji sağlayarak metabolizmayı hızlandırır. Kahvaltı fazla kaloriden kurtulmak için atlanıyor ise araştırmalar gösteriyor ki, kahvaltıyı atlayanların daha sonra gün boyunca daha fazla yiyerek kalori alınır. Kahvaltı atlanarak sporcu kendini iyi hissediyor olabilir, ancak boş bir mide kronik yorgunluk riskini artar ve hatta ciddi travma ile sonuçlanabilir. Vücuda gerekli enerjiyi sağlanmaz, aç bırakılır ise egzersiz sonrası toparlanma zamanı da uzar. Besleyici değeri en yüksek ve en pratik kahvaltılık tahıl ve tahıl ürünleridir. Tahıllar karbonhidrat, lif, kalsiyum ve demir içeriği zengin, yağ ve kolesterolü düşük yiyeceklerdir (Lowengrub, 1993).
Yapılan çalışmalar sonucu sporcuların ideal kiloları her zaman korumaları, kilo kaybı istendiğinde haftada bir kilo olacak şekilde vücut yağını azaltarak yapılması gerektiği, hızlı kilo kaybını performansı bozduğu ve yarışmadan 8-10 hafta önce sporcuların haber verilmesi yarışma kilosuna düşmek için yeterli bir süre olduğu açıklanmıştır (Sağlam, 1993).
Elde edilen bulgular, birkaç ay sürdürülen negatif enerji dengesinin önemli miktarlarda kilo kaybına neden olduğunu göstermiştir. Kilodaki bu kaybın kalori kısıtlaması yerine; fiziksel aktiviteyle sağlanması kilonun daha çok yağlardan verilmesine yol açmaktadır. Negatif enerji dengesi yalnız enerji kısıtlaması ile sağlanmaya yönelinirse; düşünülenin aksine, kilo kaybının %50’ye varan oranlarda yağsız kitlede meydana gelmektedir. Bunun yanı sıra kilo kaybının kalori kısıtlaması ve fiziksel aktivitenin arttırılmasıyla sağlanması şeklinde elde edilen kilonun koruması; yalnız diyetle elde edilen kilonun korunmasından daha kolaydır (IOC, 1996).
Kaynak: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Web Sitesi, Bilgi Bankası (Hazırlayan: Işık Bayraktar), Ziyaret Tarihi: 13/03/2010.

Antrenman sıklığı ve yoğunluğunuz fazlaysa enerji ihtiyacının büyük çoğunluğu neden kompleks karbonhidratlardan karşılanmaldır?

Yoğun egzersizler enerji ve besin öğeleri gereksinimini arttırır. Egzersiz yoğunluğu arttıkça karbonhidrattan sağlanan enerji oranı artırılmalıdır. Enerjinin büyük çoğunluğu kepekli yiyecekler, tam tahıl ürünleri, kuru baklagiller, kepekli makarna, esmer pirinç, sebzeler gibi kompleks karbonhidratlardan sağlandığı takdirde protein gereksinimi de bir ölçüde karşılanabilmektedir.
Kaynak: Uzman Diyetisyen Elif Özkeleş’in (Yararlanılan Kaynak: Prof. Dr. Gülgün Ersoy, “Egzersiz ve Spor Yapanlar için Beslenme”) FitnesscenterbursaWeb Sitesinde Yayımlanan “Egzersiz ve beslenmenin 10 temel ilkesi” yazısından derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 26.06.2010)

Rüyada gökyüzü görmek ne anlama gelir?

Bir kimse kendisini gökyüzünün birinci katinda görse, eceli yaklasmis sayilir, ikinci katinda görse, ilim ve hik-met sahibi olur. Üçüncü katinda görse, dünyada izzet ve ikbali ar-tar. Dördüncü katinda görse, devlet büyüklerine yakin olur. Be-sinci katinda görse, korku ve kedere ugrar. Altinci katinda görse, mertebesi artar, mutlu olur. Yedinci katta görmek, kaderinin yükselecegine ve hayatinin mutlu ve zenginlik içinde geçecegine delalet eder. Göge çikip da kapisini kapali gören kimsenin muradi olmaz. Hayra erismez. Gökyüzüne bakmayip yüzünü yere dogru egdigini görmek, islerinin bozulmasina, mutluluktan uzaklasacagina isa-rettir. Gökyüzüne yükseldigini görmek, uzun bir yolculuga çikacagina ve o yolculukta bir çok fayda ve hayir görecegine delildir. Basi-nin gökyüzüne ulasmis oldugunu görmek, isinde basarili olacagina, rütbesinin artacagina, para varliginin ziyadelesecegine isaret-tir. Gökten bir ses duymak hayra alamettir. Gökyüzünde bir bina yaptigini gören kisi yakinda ölür. Gökten toprak ve kum yagdigini görmek, eger yagan sey azsa, hayra, çok ise, fenaya ve serre yorumlanir. Gökten ates, akrep, yilan ve tas gibi seylerin yagdigini görmek, o yer halkina bir bela gelecegine delalet eder. Gökyüzüne bir iple asili oldugunu gören, basariya ulasir ve ha-yir görür. Gögün kapilarini açik görmek, duasinin kabul edilecegine, bereketli yagmurlara, ve mahsulün bol olacagina isarettir. Göge bir merdivenle veya baska bir araçla çiktigini gören, dost-lari ve hükümet adamlari tarafindan bir ihsana ve nimete kavu-sur. Merdivensiz gökyüzüne çiktigini gören kimse için bu rüya korku ve dehsete delalet eder. Kendisini gökyüzünde görüp, fakat hangi katinda oldugunu bilmeyen ve yeniden yeryüzüne dönemeyen kimse, yakin zaman-da ölür. Kendisini gökyüzünde görüp de oraya ne zaman geldigini ve nasil geldigini bilmeyen kimse cennete girer. Gökten yere düstügünü görmek fenadir. Her suretle hayra yo-rulmaz. Bu kisi mutlaka bir zarara ugrar. Bu rüyayi gören memur veya isçi ise isinden olur. Gökyüzünü karanlik bulutlarla kapli, simsek çaktigini gör-mek, o yerde büyük bir kargasaligin çikacagina isarettir. Kendisine bir zarar vermeden, bulutlarin dagildigini ve gökyüzünün eski haline geldigini görmek, bu kargasaliklardan kendisinin zarar görmeyecegine ve felaketin geçtigine delalet eder. Gökyüzündeki yildizlarin birbirine karistigini ve yerlerinin de-gistirdiklerini görmek, milletler arasinda savas çikacagina isaret-tir. Gökyüzüne asili bir takim fenerler ve kandiller görmek, bunlari milletlerin büyükleri, ilim adamlari olarak kabul ederek, bun-lardan birisinin birden bire söndügünü görmek, o büyüklerden bi-risinin ölecegine hükmetmek gerekir. Bunlardan bir çogunun sön-dügünü görmek, veba, kolera gibi salgin hastaliklardan birisinin çikmasi veya büyüklerden bir kaçinin ölmesi ile yorumlanir. Gökyüzünün ikiye bölünerek arasindan nur aktigini görmek, rahmet ve affa mazhar olmaktir. Bu rüya sahibi dünya ve ahiret nimetleri ile mükafatlanir. Gökyüzünden yere dogru bir çok nur-larin uzandigini ve o yerleri aydinlattigini görmek, Cenabi Hakk’in (C. C) o yer halkina ihsanda bulunacagina ve o insanlari lütfü ilahilerine mazhar kilacagina delalet eder. Gökyüzünün parçalanarak dagittigini görmek büyük bir ihtilalin meydana gelecegine, yahut dünyayi alt üst edecek ilahi bir afetin çikacagina isarettir. Bir kusun üzerine binmis olarak gökyüzüne dogru uçtugunu görmek, hayirli bir sekilde isinde yükselecegine, memursa terfi edecegine, isçi ise ücretinin artacagina, tüccar ise kazancinin bollasacagina, ev kadini ise rizkinin artacagina, hasta ise iyilesecegine, gurbette ise silaya dönecegine delalet eder. Gögün rengini beyaz görmek bereket ve nimettir. Yesil görmek hayir ve bolluktur. Sari görmek hastaliktir. Kirmizi görmek savas ve kan alametidir. Siyah görmek kitlik ve darliktir. Gökyüzünün renkten renge girip durmadan degistigini görmek, o yerde büyük bir karisikligin çikacagina isarettir. Gökyüzünde büyük çizgiler halinde kirmizi isaretler görmek, o yerin devlet baskaninin basarili isler yaparak halki mutlu edece-gine delalet eder. Gökten bugday, un ve benzeri seylerin yagdigini görmek, berekete ve çok büyük bir nimete ulasilacagina delalet eder. Gökyü-zünde bir takim kandillerin yandigini görmek, dünyadaki insan-lardan büyük bir kitlenin savasip öleceklerine isarettir. Gökyüzünün yere inmis oldugunu görmek, adaletli bir büyügün basa geçip milleti idare edecegine yorumlanir. Yerden göge dogru bir yolun açildigini görmek, o yil hacca gideceklerin çok olacagina delalet eder. Gökyüzünden yere dogru salinmis ip, zincir gibi seyler görmek, Cenabi Hakk’in (C. C) kullarini kurtarmak için uzattigi ipler din, Islam, sünnet, farz ve vacipler olarak kabul edilmis olup, rüya sa-hibi bu iplerden birine sarilir ise, sirat köprüsünden kolayca geçecegine isarettir, insanlardan bir çogunu bu iplere asilmis ve tutun-mus olarak görmek, halkin hak dini Islam’a nefislerini teslim et-tiklerine isaret sayilir. Yerden gökyüzüne dogru bir merdiven kurulu bulundugunu görmek, hidayete ermek ve Allah (C. C) yolunda bulunmakla tabir olunur. Bu merdivenden çiktigini gören selamete erisir. Gökyüzü-ne çikmasi teklif edildigi halde, bunu kabul etmedigini görmek, ki-tap ve sünnetin emirlerinden ve hidayetten uzaklasildigina delalet eder. Bu merdivenden göge dogru çikarken, yahut gökten asili olan ipe yapismis iken ayagi kayip veya eli bosalip asagiya düstügünü gören, hidayet ve hak yolundan sapmis, fesat, isyan ve günah yoluna kapilmis demektir. Yerden göge dogru uzanmis direkler görerek, bunlara tirman-mayi istemek, fakat becerememek hayirli degildir. Bu direkler din adamlari olarak yorumlanir. Bu direklerden birini kucaklamak veya ona tirmanarak göge çikmaya çalismak, din adamlarinin himmetiyle rahmet-i Rahmana ulasmaya isarettir. Yerden göge dogru uzanmakta ve yavas ,yavas yükselmekte olan direkler o yer halkinin Allah (C. C) kabulüne hediye edilen dualarla yorumlanir. Bu direkler eger gökyüzüne kadar ulasabilirlerse, dualarin kabul edildigine delalet eder. Bir kimse rüyasinda, bulundugu yerden bir diregin yükselerek göge kadar ulastigini görse, bu, onun dualarinin kabul edilmis olduguna isarettir. Direk eger yan yolda kalirsa, duasinin kabul edilmedigi manasina gelir.


Gagné tarafından geliştirilen aşamalı öğrenme metodu kaç basamaktan oluşur?

Gagné tarafından geliştirilen aşamalı öğrenme durumu en karmaşıktan en basite doğru ol­mak üzere yedi basamaktan oluşur. Bunlar;
problem çözme,
kavram öğrenme
ayırt edici öğrenme,
sözel öğrenme,
zincirleme öğrenme,
uyarım-tepki ile öğrenme,
işaretle öğrenme, olarak sıralanmaktadır.
Gagné’nin öğrenme kuramında da öğrencilerin, öğrenme etkinliklerine aktif katı­lımları ve öğrenmeden sorumlu olmaları vurgulanmaktadır.
Kaynak: Doç. Dr. Alipaşa AYAS, Editör: Prof. Dr. Şefik YAŞAR, “Fen Bilgisi Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar”, Fen Bilgisi Öğretmenliği, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1061, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 585, ISBN 975 – 492 – 817 – 7, 1998.

BMF dosyası nasıl açılır?

BMF dosyası nasıl açılır?

Dosya Uzantısı: .BMF

Açılımı: FloorPlan çizim dosyası

IMSI TurboFLOORPLAN isimli yazılımda hazırlanmış olan Ev çizimi ve arazi dosyalarıdır.

BMF dosyasını açmak için TurboCAD veya TurboFLOORPLAN kullanabilirsiniz.