Açıköğretim Kayıt Yenileme nedir?

Açıköğretim Kayıt Yenileme nedir?
1 cevap

Kayıt yenileme, “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 6. maddesindeki esaslara uygun olarak, Açıköğretim Fakültesi’nin dönemlik-kredili sistemde öğretim yapan programlarda kayıtlı öğrencilerin öğretime devam edebilmeleri için yaptırmaları gereken bir işlemdir. Ayrıca, kayıt yenileme, kitap basımından sınav organizasyonuna kadar birçok akademik ve idari çalışmaları etkilediği için belirlenen tarihler arasında yapılması gereken zorunlu bir işlemdir. Kaydını yeniletmeyen öğrenciler, kayıt yeniletmedikleri dönemde sınavlara giremezler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu nedenle öğrenime devam etmek isteyen öğrenciler, geçerli öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Dönemlik-Kredili Sistem Güz Dönemi Kayıt Yenileme Kılavuzu’nda açıklanan usule uygun olarak kayıtlarını yeniletmek zorundadırlar. Kayıt yenileme işlemleri “Ders Ekle-Sil İşlemi” ile “Kayıt Yenileme Bedelinin Bankaya Ödemesi” olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Kaynak: anadolu.edu.tr

41