Açıköğretim'de Kayıt yenileme döneminde fakülteden tarafıma ders ataması yapıyor mu?

Açıköğretim'de Kayıt yenileme döneminde fakülteden tarafıma ders ataması yapıyor mu?
1 cevap

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri dönemlik-kredili önlisans programlarında ve lisans bölümlerinde kayıt yeniletecek öğrencilere öğretim ve sınav yönetmeliği gereğince;

  • 30 ECTS (European Credit Transfer System - Avrupa Kredi Transfer Sistemi) krediyi geçmeyecek şekilde Fakülte tarafından ders ataması ders kodu sırasında yapılmıştır.
  • Öğrencinin tekrar dersi olması durumda; tekrar derslerinin kredisi 30 ECTS krediden az ise öncelikle tekrar dersleri atanmış ve üst dönemden 30 ECTS krediye kadar ders ataması ders kodu sırasında yapılmıştır.
  • Tekrar derslerinin kredisi 30 ECTS krediyi geçiyorsa tekrar derslerinin tamamının ataması yapılmıştır.
Öğrenciler Fakülte tarafından atanan dersleri kabul edebilir veya kurallara göre ders ekle-sil işlemi yaparak atanan derslerini değiştirebilirler. Kaynak: anadolu.edu.tr

58