Agricola kimdir?

Agricola kimdir?
1 cevap

Georgius Agricola Georgius, 1494-1555 seneleri arasında yaşamış ve mineraloji ilminin kurucusu (yıl 1546) sayılan Alman ilim adamı. Gözleme dayanan tabiat bilimlerinin de kurucularındandır. De Re Metallica (Metaller üzerine) adlı yapıtının esas konusu madencilik ve ergitme teknikleridir. Mineraloji dalında ilk ders kitabı sayılan De Natura Fossilium da minerallerin fiziksel özelliklerine dayalı ilk bilimsel sınıflandırmayı yapmış; Agricola bu eserinde bir çok yeni minerali, oluşmalarını ve birbirleriyle bağlantılarını tanımlamıştır. Bu yapıt, Agricola’ya mineralojinin babası unvanını kazandırmıştır. Saksonya’nın madencilik bölgesindeki yasaları ve toplumsal gelenekleri inceleyen Agricola, italyada yapmış bulunduğu tıp tahsili ile ilgili şekilde madencilerin meslek hastalıklarına ilişkin ayrıntılı bilgiler vermiştir.De ortu et causis subterraneorum (Yeraltı oluşumlarının noktayı ve nedenleri) adlı yapıtındsåmaden damarlarının oluşumunu incelemiş ve oluşumları sulu çözeltinin çökelmesine, bağlamıştır. Agricola’nın Erasmus, Melanchthon ve Göthe benzeri meşhur çağdaşları içinde saygın bir noktayı olmuştur. Kaynak: etimaden.gov.tr

33