Akbank Emeklilik Yatırım Planının özellikleri nelerdir?

Akbank Emeklilik Yatırım Planının özellikleri nelerdir?
1 cevap

  • Asgari Katkı Payı: Aylık asgari katkı payı 130 TL'dir.
  • Ödeme Dönemi ve Ödeme Araçları: Ödeme periyodunuzu aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık olmak üzere istediğiniz gibi kendiniz belirleyebilir, ödemenizi ister kredi kartınızdan, ister banka hesabınızdan yapabilirsiniz.
  • Giriş Aidatı: Emekliliğe Yatırım Planı’nda giriş aidatınızın peşin olarak alınan kısmı, bireysel emeklilik teklifinin imzalandığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücretin %10’u kadar olup, geri kalan kısmı ertelenmiştir. Ertelenen kısım; Sözleşmenin sistemde bulunduğu süre ile bireysel emeklilik teklifinin imzalandığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücrete göre hesaplanır. Buna göre sözleşme yürürlük tarihinden itibaren 10 yıllık süre içinde gerçekleştirilen çıkış ve aktarımlarda, peşin ve ertelenmiş olarak alınan giriş aidatının toplamı; a) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içinde şirketten ayrılanlar için teklifin imzalandığı tarihte geçerli olan brüt asgari ücretin yüzde yetmiş beşini, b) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç yılını dolduran sözleşmelerden altı yıldan önce şirketten ayrılanlar için teklifin imzalandığı tarihte geçerli olan brüt asgari ücretin yüzde ellisini c) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren altı yılını dolduran sözleşmelerden on yıldan önce şirketten ayrılanlar için teklifin imzalandığı tarihte geçerli olan brüt asgari ücretin yüzde yirmi beşini aşmayacak şekilde tahsil edilecektir. d) Emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren onuncu yılını dolduran katılımcılarımızdan ertelenmiş şekildeki giriş aidatı tahsil edilmeyecektir.
  • Yönetim Gider Kesintisi: Yönetim gider kesintisi, aylık katkı payı tutarınızın %2’sidir. Ek katkı payı ödemelerinize Yönetim gider kesintisi, ek katkı payı tutarınız (x) üzerinden aşağıda belirtilen aralık değerlerine göre kademeli olarak uygulanır.
0 TL < x ≤ 4.999TL %1
x > 4.999 TL %0
  • Ara Verme Kesintisi: 1 Ocak 2013’ten itibaren emeklilik sözleşmesi kapsamında katkı payı ödeme tarihine müteakip, üç ay içinde ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda sözleşme ödemeye ara vermiş olarak değerlendirilecektir. Emeklilik sözleşmesine ara verilmesi durumunda, ara verme süresi boyunca birikimin anapara kısmından Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen azami limite kadar ek yönetim gideri kesintisi alınabilecektir. Söz konusu kesinti 2013 yılı boyunca her tam ay için 2 TL’dir. Bir yıldan uzun süre ödemeye ara verilmesi durumunda ise, bireysel emeklilik hesabına ilişkin olarak Emeklilik Gözetim Merkezi’ne AvivaSA Emeklilik Ve Hayat A.Ş. tarafından ödenen sabit giderler birikimlerin anapara kısmından indirilecektir. Emekliliğe Yatırım Planı, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından sunulmakta olan 127 numaralı bireysel emeklilik planıdır.
Kaynak: akbank.com.tr

53