Akbank hesap işletim ücretinin yasal dayanağı var mı?

Akbank hesap işletim ücretinin yasal dayanağı var mı?
1 cevap

Vadesiz tasarruf hesaplarından alınan Hesap İşletim Ücreti, Bankamızın vadesiz mevduat hesapları üzerinde sunduğu hizmete yönelik olarak düzenlenmiştir. Bu uygulama, bankacılık sektöründe uzun yıllardan beri bulunmaktadır. Bankamızda Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere 2 kez tahsil edilmektedir. Bu hizmet bedeli, diğer bankalar tarafından da aylık, 6 ayda bir ya da yıllık olarak alınmaktadır. Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince Bankalar müşterilerinden tahsil edecekleri masraf ve komisyon tutarlarını serbestçe belirleme yetkisine sahiptirler. Bankacılık Mevzuatında ücret tahsiline engel herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun Ücret İsteme Hakkı başlıklı; “Tacir olan veya olmayan bir kimseye, ticari işletmesiyle ilgili bir iş veya hizmet görmüş olan tacir, münasip bir ücret isteyebilir. Bundan başka, verdiği avanslar veya yaptığı masraflar için ödeme tarihinden itibaren faize de hak kazanır” şeklindeki, 22. maddesi gereğince ve işbu konuya ilişkin Yargıtay kararları gereğince, Bankamızın ticari işletmesiyle ilgili olarak bir iş veya hizmet görmesi durumunda ücret isteme hakkı bulunmaktadır. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna, 4822 sayılı yasa ile eklenen fiyat etiketi başlıklı 12. maddenin II. fıkrasında; “...Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de birinci fıkraya göre düzenlenerek asılır...” düzenlemesi gereğince, etiket konulması mümkün olmayan hizmetlerin fiyat listelerinin tüketicinin bilgilendirilmesi ve aydınlatılması için hizmetin sunulduğu ticarethanede uygun yerlere asılması gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca Bankamız ve Müşterileri arasında imzalanan Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi'nin ilgili maddesinde de Bankamız tarafından hesap işlemin ücretinin alınacağı hükmü de yer almaktadır. Yukarıda belirtilen mevzuat gereğince müşterilerden alınan ücret ve komisyonlar, Bankalarca serbestçe belirlenebilmekte, tüketicilerin haklarını ihlal eden bir durum söz konusu olmamaktadır Yukarıda yer verilen yasal düzenlemeler doğrultusunda, Bankamızı vadesiz mevduat hesapları üzerinde sunduğu hizmete yönelik olarak düzenlenen ve vadesiz hesaplardan alınacak Hesap İşletim Ücretine ilişkin duyurular, Bankamızın tüm şubelerinde müşteriler tarafından görülebilecek yerlerde ve Bankamızın www.akbank.com adresli internet sitesinde ilan edilmiştir. Kaynak: akbank.com

64