Akbank Hızlı Emeklilik Planının özellikleri nelerdir?


  • Asgari Katkı Payı: Aylık asgari katkı payı 99 TL'dir.
  • Ödeme Dönemi ve Ödeme Araçları: Ödeme periyodunuzu aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık olmak üzere istediğiniz gibi kendiniz belirleyebilir, ödemenizi ister kredi kartınızdan, ister banka hesabınızdan yapabilirsiniz.
  • Giriş Aidatı: Tamamı ertelenmiştir. Ertelenen olarak alınan giriş aidatının toplamı teklifin onaylandığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücretin;a) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içinde şirketten ayrılanlar için yüzde yetmiş beşini, b) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç yılını dolduran sözleşmelerden altı yıldan önce şirketten ayrılanlar için yüzde ellisini, c) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren altı yılını dolduran sözleşmelerden on yıldan önce şirketten ayrılanlar için yüzde yirmi beşini aşmayacak şekilde alınacaktır. d) Emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren onuncu yılını dolduranlardan ertelenmiş şekildeki giriş aidatı tahsil alınmayacaktır.
  • Yönetim Gider Kesintisi: Yönetim gider kesintisi, aylık katkı payı tutarınız üzerinden yüzde bir (%1) oranında uygulanır. Ek katkı payı ödemelerinize Yönetim gider kesintisi, ek katkı payı tutarınız (x) üzerinden aşağıda belirtilen aralık değerlerine göre kademeli olarak uygulanır.
0 TL < x ≤ 4.999TL %1
x > 4.999 TL %0
  • Ara Verme Kesintisi: 1 Ocak 2013’ten itibaren emeklilik sözleşmesi kapsamında katkı payı ödeme tarihine müteakip, üç ay içinde ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda sözleşme ödemeye ara vermiş olarak değerlendirilecektir. Emeklilik sözleşmesine ara verilmesi durumunda, ara verme süresi boyunca birikimin anapara kısmından Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen azami limite kadar ek yönetim gideri kesintisi alınabilecektir. Söz konusu kesinti 2013 yılı boyunca her tam ay için 2 TL’dir. Bir yıldan uzun süre ödemeye ara verilmesi durumunda ise, bireysel emeklilik hesabına ilişkin olarak Emeklilik Gözetim Merkezi’ne AvivaSA Emeklilik Ve Hayat A.Ş. tarafından ödenen sabit giderler birikimlerin anapara kısmından indirilecektir. Hızlı Emeklilik Planı, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından sunulmakta olan 126 numaralı bireysel emeklilik planıdır.
Hızlı Emeklilik Planı’na kimler katılabilir? 18 yaşını doldurmuş ve medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip herkes bu sisteme katılabilir. Kaynak: akbank.com.tr