Akbank Kentsel Dönüşüm Kredisi için İstenen Belgeler nelerdir?

Akbank Kentsel Dönüşüm Kredisi için İstenen Belgeler nelerdir?
1 cevap

  • Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınacak olan riskli bina tespit raporu inceleme formu
  • Müteahhit firma ile hak sahipleri arasında imzalanan inşaat yapım sözleşmesi
  • Tapu belgesi ve var ise yapı ruhsatı
  • Kentsel dönüşüm sonrasındaki kat irtifakı çıkmış “yeni tapu”
  • Hak sahiplerinin yeni adresini gösterir İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak adrese dayalı nüfus kayıt örneği ve riskli yapısını boşalttığına dair taahhütname
  • İşyeri işleten hak sahiplerinden; o işyerini işlettiğini gösterir vergi levhası ve işyerini kapattığına dair meslek odasından alınacak yazı (veya adres değişikliğini gösteren güncel vergi levhası)
  • Akbank Kredi Başvuru formu
  • Gelir belgesi
  • İnşaat yapım sözleşmesi
  • Evli ise eş muvafakatnamesi
Kaynak: akbank.com.tr

63