Akbank kredi kartı üyelik ücreti nedir ve yasal dayanağı var mı?

Akbank kredi kartı üyelik ücreti nedir ve yasal dayanağı var mı?
1 cevap

Kredi kartlarından alınan üyelik ücreti, Bankamızın kredi kartları üzerinde sunduğu hizmete yönelik olarak asıl kart ve ek kart hamilleri için düzenlenmiştir. Yasal ve Bankamız düzenlemeleri gereğince, kart üyelik ücretine ilişkin duyurular, Bankamızın tüm şubelerinde, müşterilere gönderilen hesap özetlerinde, tarafınızca imzalanan sözleşme hükümlerinde ve Bankamızın web stesinde ilan edilmektedir. Yasal düzenlemelere göre, müşterilerden verilen hizmetler karşılığında alınan ücret ve komisyonlar bankalarca belirlenebilmekte, bu bağlamda tüketicilerin haklarını ihlal eden bir durum söz konusu olmamaktadır. Ayrıca Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 05.04.2011 tarih ve 2010/13722 E., 2011/5258 K. sayılı ilamında yer alan  ..... Öte yandan sözleşmede üyelik ücreti alınacağının kararlaştırıldığıda sabittir. Davacı davalıya ait kredi kartını kullanması nedeniyle, davalı banka tarafından bildirilen ücreti, sözleşmede hüküm olsun ya da olmasın ödemekle yükümlüdür. Bir başka deyişle, davalı banka üyelik ücreti ödemeden kart verme yükümlülüğünde olmayıp, sözleşmedeki buna dair kararlaştırmada haksız şart niteliğinde bulunmamaktadır. İfadeleri ile Bankaların kart hamillerinden üyelik ücreti talep etmesinin hukuka uygun olduğunu tasdik etmiştir. Kredi Kartı üyelik ücretleri ile ilgili güncel bilgiyi Ürün ve Hizmet Ücretleri sayfamızdan alabilirsiniz. Ürün ve Hizmet Ücretleri: akbank.com/faiz-oran/ucret-komisyon.aspx Kaynak: akbank.com

60