Akbank Tüm Masraflar Dahil Konut Kredisi alma koşulları ve gerekli belgeler nelerdir?

Akbank Tüm Masraflar Dahil Konut Kredisi alma koşulları ve gerekli belgeler nelerdir?
1 cevap

Konut Kredisi almak için koşullar:

  • 18 yaşından büyük, risk ve istihbaratında herhangi bir olumsuzluğu bulunmayan ve gelirini belgeleyen herkes bu krediden yararlanabilir.
  • Tapu işlem tarihinden itibaren en fazla 1 ay içerisinde kredi kullandırılabilir.
  • Konut sigortası yaptırılır. (Sigorta, vadesinin bitiminde kredi vadesi süresince yenilenir)
  • Gerçek kişilere Kredi Hayat Sigortası yaptırılır. (Sigorta, vadesinin bitiminde kredi vadesi süresince yenilenir)
  • Satın alınan emlak üzerine ipotek konulur.
  • Gerçek kişiler mortgage ve işyeri kredisi kullanabilirken, tüzel kişiler yalnızca işyeri kredisi kullanabilirler.
Gerekli Evraklar
  • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaportun aslı ve fotokopisi
  • Son döneme ait su/elektrik/doğalgaz/telefon faturası veya ikametgah belgesi (Faturalar kişinin kendi adına soyadına düzenlenmiş olmalıdır.)
  • Gelir durumunu gösterir belge
Ücretliler: Maaş bordrosu veya net maaş tutarını gösteren işyerince onaylı belge Serbest Meslek Sahipleri: Vergi levhası Şirket Ortakları: Vergi levhası veya Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan kuruluş ilanı fotokopisi Gayrimenkul Geliri Beyan Edenler: Tapu aslı ve fotokopisi Emekliler: Hesap cüzdanı
  • Satın alınacak konuta ait tapu fotokopisi ve yapı kullanım izin belgesi
Kaynak: akbank.com.tr

56