Allah’a isim olarak tanrı kelimesini kullanmak caiz midir?

Allah’a isim olarak tanrı kelimesini kullanmak caiz midir?
1 cevap

“Tanrı” kelimesi, Arapça “ilah” kelimesinin karşılığıdır. Bu sözcük genel olarak “tanrı kabul edilenlere” verilen bir cins isimdir. “Allah” kelimesi ise Arap dilinde, her harfinin ayrıcalığı olan ve her biri ayrı ayrı harfler halinde O ulu varlığa delalet eden hususi bir isimdir. Bu bakımdan, kelâm âlimlerine göre “Allah” kelimesi, Cenab-ı Hakkın yüce zatına ve tüm kemal sıfatlarına delalet eden “ism-i azam” ve “lafza-ı celal” yani hususi ve en yüce isimdir. Hiç bir dilde bu kelimenin ifade ettiği hususi manayı kapsayacak bir sözcük bulunmaz. Bu sebeple Müslümanların, ibadet ettikleri tek yaratıcılarını “Allah” diye anmaları daha doğru olur. Lakin Allah esma-i hüsna” denilen 99 isminden biriyle anılabileceği gibi, dinimizin bildirdiği mutlak kemal sahibi, noksanlardan münezzeh olan yüce Allah’ı anma niyetiyle Türkçe olarak “Tanrı” diye de anılmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Kaynak: diyanet.gov.tr

54