Biyokütle, Biyokütle Enerji Kaynağı ve Biyokütle Enerjisi nedir?

Yenilenebilir enerji kaynakları içinde en büyük teknik potansiyele “Biyokütle” sahiptir. Ana bileşenleri karbo-hidrat bileşikleri olan bitkisel ve hayvansal kökenli tüm maddeler “Biyokütle Enerji Kaynağı”, bu kaynaklardan üretilen enerji ise “Biyokütle Enerjisi” olarak tanımlanmaktadır.
Kaynak: Metin GÜMÜŞ ve Ark., “Bitkisel Yağ Esterlerinin Dizel Motorlarında Alternatif Yakıt Olarak Kullanımı”, 5. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu 2004.

Bitkisel yağ esterlerinin dezavantajlar

Bitkisel yağların kaynakları elde edildikleri bitkilerin üretimiyle sınırlı ve üretim maliyetleri yüksektir. Bitkisel yağların fiyatı bitkisel ürünlerin depolanma maliyetine bağlıdır.
Düşük ısıl enerjiye ve yüksek viskoziteye sahip olmalarından dolayı dizel motor performansında azalma meydana gelmektedir.
Bitkisel yağ esterleri dizel yakıtına göre daha az stabildir. Beklemiş yakıt asidik yapıya dönüşmekte ve çökeltiler oluşmaktadır. Bu olumsuz etki çeşitli katıklarla önlenebilmektedir.
Bitkisel yağ esterlerinin kullanımında NOx emisyonları kısmen artmaktadır.
Depolamada oluşan oksitlenmenin motor performansı ve dayanıklılığı üzerindeki etkileri belirsizdir.
Ürünlerin homojenliği, saflığı ürünün kaynağına, depolanmasına ve üretim metoduna bağlı olarak değişmektedir.
Soğuk havalarda motorların bitkisel yağlarla çalıştırılma zorluğu bulunmaktadır. Bitkisel yağ esterlerinin soğuk akış özellikleri kötüdür.
Bitkisel ürünlerden elde edilen yakıtların kullanımının yaygınlaşması zor görülmektedir.
Kaynak: Metin GÜMÜŞ ve Ark., “Bitkisel Yağ Esterlerinin Dizel Motorlarında Alternatif Yakıt Olarak Kullanımı”, 5. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu 2004.

Bitkisel yağ esteri üretiminde hangi bitkisel yağlar tercih edilir?

Bitkisel yağ esteri üretiminde bitkisel yağ olarak kolza, ayçiçek, soya ve kullanılmış kızartma yağları, alkol olarak metanol, katalizör olarak bazik katalizörler (sodyum veya potasyum hidroksit) tercih edilmektedir. Üretim teknolojisinde zorluk bulunmamaktadır. Üretimdeki en önemli nokta bitkisel yağ esterinin saflık derecesidir. Bu nedenle rafinasyon aşaması önem kazanmaktadır. Bitkisel yağ esteri %99 değeri üzerinde saf üretilmelidir.
Kaynak: Metin GÜMÜŞ ve Ark., “Bitkisel Yağ Esterlerinin Dizel Motorlarında Alternatif Yakıt Olarak Kullanımı”, 5. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu 2004.