Foseptik çukuru kullanmanın zararları nedir?

Foseptik çukuruna ( Lağım Çukuru ) gelen pis sular zamanla toprağa karışır bu sebeple çevresinde doğal su kaynağı bulunan yerlerde kurulması halinde sularda zehirlenmeye neden olur.

Çevreye yaydığı kötü koku ve kokuya gelen haşereler sebebi ile de hijyen açısından kullanımı sağlıklı değildir. Ayrıca çukurun çevresindeki toprak oldukça kaygan olduğundan zaman zaman çukura düşmeler ve toprak kaymaları yaşanabilir. Ünlü şair Orhan Veli, foseptik çukuruna düşerek yaşamını kaybetmiştir.

Kaynak: siksorulansorular.org


Foseptik çukuru nasıl yapılır?

foseptik_cukuru-nasil-yapilir

Foseptik çukurları (Lağım Çukuru), evlerden daha alçak bir alana kazılarak atıkların basınç sebebi ile kendiliğinden foseptik çukuruna akmasını sağlayacak şekilde inşa edilir. Evlerden sızdırmaz ve eğimli gelen borular ile taşınan atıklar çukurlarda depolanır. Oldukça sağlıksız şartlar sebebiyle foseptik çukurları belli bir yönetmelik çerçevesin de belediyelerden izinli olarak kurulabilir.

Kaynak: siksorulansorular.org


Foseptik çukuru nedir?

Foseptik Çukuru ( Lağım Çukuru ) , kanalizasyon sistemini bulunmadığı beldelerde insani atıkları kısa süreliğine depolamak için kullanılan yer altına belli bir yönetmeliğe göre kazılmış çukurlardır.

Kaynak: siksorulansorular.org


Foseptik çukuru ne işe yarar? Nasıl çalışır?

Foseptik çukuru ( Lağım Çukuru ) kazılarak etrafı kireçlenir atıklar kısa süreliğine depolandığında sıvılar kireçten geçerek toprağa akar. Katı atıklar ise depo içerisinde kalır. Çukur dolma sınıra yaklaştığında vidanjör yardımı ile depo boşaltılır ve tekrar tekrar kullanılır.

Kaynak: siksorulansorular.org