Açıköğretim Ders ekle-sil işleminde derslerin dökümünü alamamıştım, dökümünü tekrardan nasıl alabilirim?

Ders ekle-sil işlemini yapan ve onaylayan öğrenciler, “2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü” sayfasını yazıcıdan alacaklar. Bu sayfada öğrencilerin ders ekle-sil işlemi sonucunda “Alacağı Dersler”“Bıraktığı Dersler”“Ödeme Bilgisi”“Adres, Büro ve Sınav Merkezi Değişiklik Tarihleri”,“Sınav ve Kayıt Yenileme Tarihleri” gibi önemli bilgiler yer almaktadır.

Yazıcıdan döküm alamayan veya daha sonra döküm alacak öğrenciler, kayıt yenileme süresi içerisinde, T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile http://kayit.anadolu.edu.tr adresindeki, kayıt yenileme linkine giriş yaparak “DİKKAT” başlığı altındaki “2012-2013 Güz Döneminde Alacağınız Derslerin Dökümünü Almak İçin Tıklayınız” butonuna tıklayarak ders ekle-sil işlemi sonucunda derslerin dökümünü alabilirler.

Kaynak: anadolu.edu.tr


AÖF’de Ders ekle-sil işlemi sırasında bıraktığım dersleri daha sonra hangi dönemde alacağım?

Ders eksiltme işlemi o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, eksilttikleri dersleri dersin açıldığı ilgili dönemde almak zorundadırlar.

Kaynak: anadolu.edu.tr


Ders ekle-sil işlemi yaptım ancak değişiklik için tekrardan ders-ekle sil işlemi yapabilir miyim?

Kayıt yenileme tarihleri içerisinde bankaya ödeme yaptıktan sonra ders eksiltme işlemi yapamazsınız.

22 Ekim – 13 Kasım 2012 tarihleri arasında kayıt yenileme bedelini bankaya ödeyen ancak, tekrar ders ekle işlemi yapmak (arttırmak) isteyen öğrenciler 14, 15, 16 Kasım 2012 tarihleri arasında 45 ECTS krediyi geçmeyecek şekilde ders ekle işlemi yapabilirler.

Ders ekle işlemini yapan öğrencilerin ekledikleri dersin öğretim gideri farkı oluşacaktır. Oluşan öğretim gideri farkı 21 Kasım 2012 tarihinden sonra bankaya bildirilecektir.  Öğrencilerin öğretim gideri farkını 30 Kasım 2012 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yasal faiz uygulaması başlatılacaktır.

Kaynak: anadolu.edu.tr


Açıköğretim Ders ekle-sil işlemi nedir?

Kayıt yenileme dönemlerinde kayıt yeniletecek öğrencilerin T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıkları http://kayit.anadolu.edu.tr adresinden Fakültenin ders kodu sırasına göre atamış olduğu 30 ECTS kredilik dersleri silerek (tekrar ettiği dersler hariç) veya yeni ders ekleyerek o dönemde sorumlu olduğu dersleri kendisinin belirlemesi işlemine ders ekle-sil denilmektedir.

İlk kez kayıt yaptıran öğrenciler, 1. (güz dönemi) ve 2. yarıyılda (bahar dönemi) Fakülte tarafından belirlenen dersleri almak zorundadırlar. Bu öğrenciler ders ekle-sil işlemi yapamazlar.

Kayıt yeniletecek öğrenciler ise Fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya değiştirebilirler. Ders ekle-sil işlemi bir üst dönemin derslerinden başlayarak yapılır. Ancak, öğrenciler tekrar ettiği dersleri eksiltemezler. Ders ekle-sil işlemi kayıt yenileme döneminde, o dönem için yapılır sonradan itiraz edilemez.

Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, eksilttikleri dersleri dersin açıldığı ilgili dönemde almak zorundadırlar.

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin bölüm ve programlarındaki tüm dersler zorunlu olup seçmeli ders bulunmamaktadır.

Ders eksiltme işlemi o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez.

Kayıt yenileme tarihleri içerisinde bankaya ödeme yapmadığınız sürece ders ekle-sil işlemi yapabilirsiniz. Bankaya yapacağınız ödeme tutarları alacağınız derslerin kredisine göre belirlenmektedir. Ders ekle-sil işlemi sonucunda alınan derslerin kredisi ve banka ödeme bilgileri değişeceğinden, bankaya ödeme yaptıktan sonra ders ekle-sil işlemi yapılması mümkün değildir.

Fakülte tarafından 30 ECTS krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması ders kodu sırasında yapılacaktır. Öğrenciler 30 ECTS kredilik dersin üzerine isterlerse 45 ECTS krediyi geçmeyecek şekilde bulunduğu dönem veya üst dönemden ders ekleyebilirler.

Fakülte tarafından yapılan ders ataması sonucu atanmayan dersi kalan ve bu dersleri alması halinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler 45 ECTS krediye kadar ders ekleyebilirler. Bu durumda olan öğrencilerin ders ekle-sil ekranına girerek ders durumlarını kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.

Lisans programında birinci ve ikinci dönemlerin tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler beş, altı, yedi ve sekizinci dönemlerden; üçüncü ve dördüncü dönemlerin tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler yedi ve sekizinci dönemlerden ders alamazlar.

Kaynak: anadolu.edu.tr


Açıköğretim’de Kayıt yenileme döneminde fakülteden tarafıma ders ataması yapıyor mu?

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri dönemlik-kredili önlisans programlarında ve lisans bölümlerinde kayıt yeniletecek öğrencilere öğretim ve sınav yönetmeliği gereğince;

  • 30 ECTS (European Credit Transfer System – Avrupa Kredi Transfer Sistemi) krediyi geçmeyecek şekilde Fakülte tarafından ders ataması ders kodu sırasında yapılmıştır.
  • Öğrencinin tekrar dersi olması durumda; tekrar derslerinin kredisi 30 ECTS krediden az ise öncelikle tekrar dersleri atanmış ve üst dönemden 30 ECTS krediye kadar ders ataması ders kodu sırasında yapılmıştır.
  • Tekrar derslerinin kredisi 30 ECTS krediyi geçiyorsa tekrar derslerinin tamamının ataması yapılmıştır.

Öğrenciler Fakülte tarafından atanan dersleri kabul edebilir veya kurallara göre ders ekle-sil işlemi yaparak atanan derslerini değiştirebilirler.

Kaynak: anadolu.edu.tr


Açıköğretim Güz dönemi kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılmaktadır?

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri dönemlik-kredili bölüm/programlara kayıtlı öğrencilerin (İngilizce Öğretmenliği ve Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programları dâhil) 2012-2013 öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri “Ders Ekle-Sil İşlemi” ile “Kayıt Yenileme Bedelinin Bankaya Ödenmesi” olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Kayıt yenileme tarihleri basında, AÖF bürolarında ve www.anadolu.edu.tr adresinin “Açıköğretim” bölümünde yer alan “Duyurular” ile “Akademik Takvim” kısımlarında duyurulmakta, ayrıca öğrencilerin adreslerine kayıt yenileme sürecini açıklayan mektup postalanacaktır. Kayıt kılavuzunu incelemek için burayı tıklayabilirsiniz.

Öğrenciler, kayit.anadolu.edu.tr internet başvuru sitesinin ana sayfasındaki “Kayıt Yenileme” bölümüne T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapıp, ders ekle-sil işlemini gerçekleştireceklerdir.

Ders ekle-sil işlemi üç basamaktan oluşmaktadır. En son basamakta mutlaka onay vermeniz gerekmektedir. Yaptığınız ders ekle-sil işlemini onaylamadığınız takdirde, ders ekle-sil işleminiz geçersiz sayılacaktır. Bu durumda Fakülte tarafından atanan dersleri kabul etmiş sayılırsınız. Birden fazla ders ekle-sil işlemi yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders ekle-sil işlemi geçerli olacaktır ve banka ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır.

Kayıt yenileme işlemleri hakkında detaylı bilgi edinmek için 2012-2013 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Dönemlik-Kredili Sistem Güz Dönemi Kayıt Yenileme Kılavuzu’nu inceleyebilirsiniz.

Kaynak: anadolu.edu.tr


Açıköğretim Dönemlik-kredili sistemde sınıf kavramı var mı?

Dönemlik-kredili sistemde ders geçme esası uygulandığından, sınıf kavramı bulunmamaktadır. Bu nedenle öğrenciler 1., 2., 3. ve 4. sınıf olarak ayrılmazlar. Öğrenciler güz dönemi derslerini güz döneminde, bahar dönemi derslerini bahar döneminde almak zorundadırlar. Başka bir ifade ile güz dönemi dersini bahar döneminde, bahar dönemi dersini güz döneminde alamazlar.

Dönemlik-kredili sistemde; önlisans programlarında, Güz Dönemi 1. ve 3. yarıyıllardan, Bahar Dönemi 2. ve 4. yarıyıllardan; lisans bölümlerinde, Güz Dönemi 1., 3., 5. ve 7. yarıyıllardan, Bahar Dönemi 2., 4., 6. ve 8. yarıyıllardan oluşmaktadır.

Kaynak: anadolu.edu.tr


Açıköğretim Kayıt Yenileme nedir?

Kayıt yenileme, “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 6. maddesindeki esaslara uygun olarak, Açıköğretim Fakültesi’nin dönemlik-kredili sistemde öğretim yapan programlarda kayıtlı öğrencilerin öğretime devam edebilmeleri için yaptırmaları gereken bir işlemdir. Ayrıca, kayıt yenileme, kitap basımından sınav organizasyonuna kadar birçok akademik ve idari çalışmaları etkilediği için belirlenen tarihler arasında yapılması gereken zorunlu bir işlemdir.

Kaydını yeniletmeyen öğrenciler, kayıt yeniletmedikleri dönemde sınavlara giremezler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu nedenle öğrenime devam etmek isteyen öğrenciler, geçerli öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Dönemlik-Kredili Sistem Güz Dönemi Kayıt Yenileme Kılavuzu’nda açıklanan usule uygun olarak kayıtlarını yeniletmek zorundadırlar.

Kayıt yenileme işlemleri “Ders Ekle-Sil İşlemi” ile “Kayıt Yenileme Bedelinin Bankaya Ödemesi” olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Kaynak: anadolu.edu.tr


Açıköğretim’de Ders intibakları nedir?

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin yıllık sistemde öğretim yapmakta iken dönemlik-kredili sisteme dönüştürülen önlisans programlarında ve lisans bölümlerinde ders programı ve ders içerikleri yeniden belirlenmiştir.

Programdaki dersler alanında uzman öğretim üyelerinden oluşan bir komisyon tarafından tamamen yenilenmiş, güncel ve zengin bir program içeriği hazırlanmıştır.

Önlisans programlarında ve lisans bölümlerinde kayıtlı öğrencilerin yeni ders programına göre ders intibakları yapılmıştır.

Kaynak: anadolu.edu.tr