Meclis soruşturması ne demektir?

Meclis soruşturması, Başbakan veya bakanların sırasında ve görevleri ile ilgili olarak işlemiş oldukları suçlardan dolayı, Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan sıfatıyla yaptığı yargılamanın başlamasını sağlayan ve bizzat yasama organı tarafından yerine getirilen hukuki süreci ifade eder.

Kaynak: siksorulansorular.org