Araç Tip Onay Hizmetlerinin ücretlendirilmesi nasıl yapılır?

Araç Tip Onay Hizmetlerinin ücretlendirilmesi nasıl yapılır?
1 cevap

Hizmet sonunda aşağıdaki ücretlerin tamamı toplanarak fatura edilir ve yatırılan avans ile mahsuplaştırılır.

ÜCRETİN ADI MİKTARI AÇIKLAMA
Teknik Hizmet Ücreti  250 Her başvuru için alınır ( Kaç tip veya yönetmelik olursa olsun sabittir)
Muayene ve Deney Ücreti  Varsa Tablo-1’de bulunanlar için alınır.Taşeron laboratuarda yapılan deneyler için, deney ücreti ilgili laboratuvara
Teknik Servis Ücreti Başvurulan Yönetmelik ve Regülasyon sayısının Tablo-1’de belirtilen ücret ile çarpımıdır. 
Teknik Hizmet Ücreti Test süresince görevli personeller için tahakkuk eden ücrettir 
İnceleme Giderleri Varsa Başvuru sahibi tarafından karşılanmayan ulaşım, konaklama giderleridirbaşvuru sahibi tarafından ödenir
Hizmet sonunda yukarıdaki ücretlerin tamamı toplanarak fatura edilir ve yatırılan avans ile mahsuplaştırılır. Kaynak: tse.org.tr

50