Arama galerisi nedir?

Arama galerisi nedir?
1 cevap

Jeolojik ve jeofizik çalışmalar sonucunda elde edilmiş bilgilerin ışığında veya mevcut bir işletmede; maden yatağı varlığını tespit amacıyla sürülen galeri. Kaynak: etimaden.gov.tr

43