Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz?

Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz?
1 cevap

Asgari geçim indiriminden;

  • Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı (Bunlar;
  1. Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar;
  2. Özel hizmetlerde çalışan şoförler;
  3. Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri;
  4. Gayri menkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar;
  5. Gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmaması sebebiyle, Danıştay’ın müspet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar)
  • Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler,
  • Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler (İkametgahı Türkiye'de olmayan ve Bir takvim yılında 6 aydan az süre ile Türkiye'de ikamet edenler)
  • Başka bir kanun hükmü (3218 Serbest Bölgeler Kanunu., 4490 Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu., 4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu v.b.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar yararlanamazlar.
Kaynak: gib.gov.tr

46