Astım hastalarının oksijen spreyi kullanmaları orucu bozar mı?

Astım hastalarının oksijen spreyi kullanmaları orucu bozar mı?
1 cevap

Oksijen spreyi orucu bozar mı?Akciğer hastalarının kullandıkları spreyden, bir kullanımda 1/20 ml. gibi çok az bir miktar ağza sıkılmaktadır. Bunun da mühim bir kısmı ağız ve nefes boruları cidarında emilerek yok olmaktadır. Bundan geriye bir miktarın kalıp tükürük ile mideye ulaştığı hakkında kati bir bilgi de bulunmamaktadır. Abdest alırken ağızda kalan su ile kıyaslandığında, bu miktarın çok az olduğu görülmekte. Oysaki oruçlu, abdest alırken ağzına verdiği sudan geri kalan miktarın mideye ulaşması halinde orucun bozulmayacağı konusunda hadis (Darimî, “Savm”, 21) ve islam bilginlerinin icmâı bulunmaktadır. Hz. Peygamber’in oruçlu iken misvak kullandığı, sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır. (Buhari, “Savm”, 27). Diğer taraftan, “Kesin olarak bilinen, şüphe ile bozulmaz” kaidesi gereğince, mideye ulaşıp ulaşmadığı konusunda şüphe bulunan söz konusu madde ile oruç bozulmaz. Bu itibarla astımlı hastaların, rahat soluk almalarını sağlamak amacıyla ağza püskürtülen oksijenli ilaç orucu bozmaz. Kaynak: gaziosmanpasamuftulugu.gov.tr

63