Aktif karbon ne işe yarar?

Pek çok peeling içerisinde yer aldığından da anlayabileceğiniz üzere aktif karbon gözeneklerdeki kiri kolayca yok eden bir madde.

Aktif karbonun sivilcelere de iyi geldiği biliniyor.

Son günlerde gördüğümüz siyah diş görüntüsünün sebebi aktif karbon. Aktif karbon rahatsız plak oluşumunu engelliyor ve lekeleri çıkarıyor. Ayrıca ağızdaki pH dengesini de sağlıyormuş.

Bu tür güzellik faydalarının yanı sıra gaz sorunlarına, böbreklere, sindirim sorunlarına karşı da iyi geliyormuş.


Aktif karbon nerede satılır?

Aktif karbon marketlerde pek çok şekilde satılabiliyor. Sıvı, kapsül veya toz halde aktif karbon bulmak mümkün. Lakin sağlık açısından kullanımı en uygun olanları hindistancevizi kabuğu, odun veya doğal kaynaklardan elde edileni imiş. Aktif karbon eczanelerde veya e-ticaret sitelerinde de satılıyor.

Aktif karbon fiyatı 1 kilogram fiyatı 40 ila 50 TL arasındadır.


Aktif karbon nedir?

Aktif karbon aslında karbonun değişim gösteren bir formu ve doğal bir ürün değil. Aktif karbon tıbbi ortamda üretilen, karbonun kimyasal tepkimelere karşı dayanıklılığının artması için belirli miktarda ısı ve kimyasal maddeye maruz bırakılması ile elde edilen yapay bir madde.


Dalgaların özellikleri nedir?

Bir okyanusta veya bir denizdeki dalgaları hiç seyrettiniz mi? Su yukarı ve aşağı doğru hareket ederken, dalgalar ileri doğru yol alırlar. Her bir dalga bir noktadan geçerken, su yukarı ve aşağı doğru hareket eder. Dalga boşlukta ve madde içinde yayılabilen ritmik bir olaydır. Bir iple oluşturulan dalga, bir tepe ve bir vadiye sahiptir. Tepeye karın, vadiye ise çukur adı verilir (Şekil 1). Her dalga belli bir dalga boyuna sahiptir. Bir karından bir karına olan toplam mesafeye bir dalga boyu adı verilir. Aynı şekilde bir çukurdan, diğerine olan mesafede aynıdır.

Şekil 1: Bir dalga ve özellikleri

Genlik, bir dalganın normal konumundan yükselme ve alçalma mesafesidir. Uzanımın en büyük ve en küçük olduğu konumlar diye de tarif edilebilir. Genlik, dalgayı ortaya çıkaran enerjinin miktarına bağlıdır. Dalganın enerjisi artarken, genlik de artar. Örneğin, bir havuza küçük bir taş yerine, büyük bir kaya parçası atarsanız meydana gelen dalga büyük olur. Bu durumda genlik artar. Su veya bir iple teşkil edilen dalgalara enine dalgalar denir. Enine bir dalgada, madde dalganın yayılma yönüne dik bir yönde titreşir. Bir su dalgasında, dalga su boyunca ilerler. Su molekülleri aşağı yukarı titreşirler.

Kaynak: Prof. M. Selami Kılıçkaya, Editör: Yrd. Doç. Dr. Ali Cemalcılar, “Temel Fizik”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 674, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 331, ISBN 975 – 492 – 348 – 5, 1996.


Su dalgası modeli nedir?

Bir su tankındaki dalgalar; ses, ışık ve diğer enerji dalgalarının davranışını açıklamak için kullanılabilir. Su dalgaları yansımayı göstermek üzere incelenebilir. Yansıma, bir dalganın bir cisme çarpıp geri sıçraması demektir. Bir cisme gelip çarpan dalgalara gelen dalgalar adı verilir. Sıçrayan dalgalara ise yansıyan dalgalar denilir (Şekil 1).

Şekil 1: Bir dalganın bir engelde yansıması

Kırınım ise dalgaların bükülmesidir. Su dalgaları bu olayı açıklayabilir. Bir su dalgası sığ bir suya doğru ilerlerken, dalga boyu azalır. Dalgaların hızı azalır. Hızın, frekans ile dalga boyunun çarpımına eşit olduğunu hatırlayalım. Bu durumda, frekans aynı kalırsa, dalga boyu küçülür ve sonuçta hız azalır. Su dalgalarının hızı, derin sudan sığ suya geçişte değişir. Su dalgaları, sığ suya bir açıyla geçerlerse, dalgalar bükülür ya da kırınır. Kırınım daima bir dalganın hızının azaldığı bölgeye doğrudur (Şekil 2).

Şekil 2: Bir dalganın kırınımı ve yansıması

Herhangi bir türdeki dalga kırınıma uğrayabilir. Bir dalga bir ortamdan farklı bir ortama geçtiği takdirde, hızı değişir. Eğer bir dalga iki farklı ortamı ayıran sınıra bir açıyla yaklaşırsa, kırınıma uğrar. Şekil 2’de görüldüğü gibi havadan suya geçen bir dalga kırınıma uğramıştır. Havada daha hızlı hareket eden dalga, suya geçince hızını azaltmak zorundadır.

Kaynak: Prof. M. Selami Kılıçkaya, Editör: Yrd. Doç. Dr. Ali Cemalcılar, “Temel Fizik”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 674, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 331, ISBN 975 – 492 – 348 – 5, 1996.


Yansıma, gelen dalgalar ve yansıyan dalgalar nedir?

Bir su tankındaki dalgalar; ses, ışık ve diğer enerji dalgalarının davranışını açıklamak için kullanılabilir. Su dalgaları yansımayı göstermek üzere incelenebilir. Yansıma, bir dalganın bir cisme çarpıp geri sıçraması demektir. Bir cisme gelip çarpan dalgalara gelen dalgalar adı verilir. Sıçrayan dalgalara ise yansıyan dalgalar denilir (Şekil 1).

Şekil 1: Bir dalganın bir engelde yansıması

Kaynak: Prof. M. Selami Kılıçkaya, Editör: Yrd. Doç. Dr. Ali Cemalcılar, “Temel Fizik”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 674, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 331, ISBN 975 – 492 – 348 – 5, 1996.


Kırınım nedir?

Kırınım ise dalgaların bükülmesidir. Su dalgaları bu olayı açıklayabilir. Bir su dalgası sığ bir suya doğru ilerlerken, dalga boyu azalır. Dalgaların hızı azalır. Hızın, frekans ile dalga boyunun çarpımına eşit olduğunu hatırlayalım. Bu durumda, frekans aynı kalırsa, dalga boyu küçülür ve sonuçta hız azalır. Su dalgalarının hızı, derin sudan sığ suya geçişte değişir. Su dalgaları, sığ suya bir açıyla geçerlerse, dalgalar bükülür ya da kırınır. Kırınım daima bir dalganın hızının azaldığı bölgeye doğrudur (Şekil 1).

Herhangi bir türdeki dalga kırınıma uğrayabilir. Bir dalga bir ortamdan farklı bir ortama geçtiği takdirde, hızı değişir. Eğer bir dalga iki farklı ortamı ayıran sınıra bir açıyla yaklaşırsa, kırınıma uğrar. Şekil 1’de görüldüğü gibi havadan suya geçen bir dalga kırınıma uğramıştır. Havada daha hızlı hareket eden dalga, suya geçince hızını azaltmak zorundadır.

Şekil 1: Bir dalganın kırınımı ve yansıması

Kaynak: Prof. M. Selami Kılıçkaya, Editör: Yrd. Doç. Dr. Ali Cemalcılar, “Temel Fizik”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 674, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 331, ISBN 975 – 492 – 348 – 5, 1996.


Eğik atış nedir?

Yatay doğrultuda sabit hızla hareket eden bir cismin hareketini düşünelim. Bunun yanında, serbest düşme hareketini de unutmayalım. Bu iki hareketin bileşkesine yani bir arada bulunmasına eğik atış diyoruz. Örneğin, yerde duran bir futbol topuna bir futbolcunun vurduğunu varsayalım. Top yatayla belli bir açı yaparak havaya yükselir. Daha sonra kavisli bir yol çizerek yere düşer (Şekil 1).

Şekil 1: Eğik atış hareketi

Eğik atış hareketinde AB yolunu t anında kat eden top, AC serbest düşmesini de aynı t anında tamamlayacaktır. Pratikte, bir hedefe doğru atılan ok, mermi veya top güllesi doğrudan hedefe nişanlanamaz. Bunun yerine havaya doğru belli bir açı ile atılıp yükselmesi ve daha sonra hedefe doğru düşmesi sağlanır. Uçaktan bir hedefe atılan bir bomba içinde pilot gerekli önlemi almak zorundadır.

Kaynak: Prof. M. Selami Kılıçkaya, Editör: Yrd. Doç. Dr. Ali Cemalcılar, “Temel Fizik”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 674, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 331, ISBN 975 – 492 – 348 – 5, 1996.


Elektromanyetik spektrum nedir?

Her yanımız dalgalarla kaplıdır. Gözlerinizle ışık dalgalarını ve su dalgalarını da görebilirsiniz. Görünmeyen dalgalar da vardır. Örneğin; radyo, radar, kızılötesi, x-ışını ve gama ışını dalgaları görünmezler. Kızılötesi dalgalar, radyasyon (ışıma) enerjisidir. Gama ışınları bir tür nükleer ışımadır. Yukarıda söylenen her tipteki dalganın farklı bir dalga boyu ve frekansı vardır. Bu dalgaların tamamı aynı hızla hareket ederler. Eğer dalgalar, dalga boyu ve frekanslarına göre düzenlenirse, elektromanyetik spektrum (tayf) elde edilmiş olur. Bunlara niçin elektromanyetik denilmektedir? Elektromanyetik spektrumdaki dalgalar, elektrik ve manyetizma ile elde edilebilirler. Elektromanyetik spektrumu teşkil eden tüm dalgalar enine dalgalardır. Bu dalgalar, foton adı verilen paketler veya küçük demetler halinde taşınırlar. Foton, ışıma dalga enerjisi taşıyan bir parçacıktır. En güçlü mikroskop ile bile görülemeyecek kadar küçüktür. Fotonlar boşlukta saniyede 300.000.000 metre yol alırlar. Fotonlar o kadar çok hızlı hareket ederler ki bunlar bir saniyede yeryüzü etrafında yedi kez dolanırlar. Elektromanyetik enerji fotonları uzaydan geçebilirler. Işık ışınları ve görünmez ışıma ışınları da foton akımından ibarettir. Elektromanyetik dalgaların bir boşlukta hareket etme yetenekleri, bunları su ve ses dalgalarından ayıran bir özelliktir.

Elektromanyetik ışımanın dalga boyları 1010 metre ile (elektrik dalgaları) 10-16 metre (kozmik ışınlar) arasında değişir. Bundan dolayı, çok düşük elektromanyetik dalga frekansları ile çok yüksek kozmik ışınların frekansları arasında frekanslar değişme gösterirler. En yüksek frekanslı dalgalar, en büyük enerjiye sahiptirler (Şekil 1).

Şekil 1: Elektromanyetik spektrum (tayf)

Kaynak: Prof. M. Selami Kılıçkaya, Editör: Yrd. Doç. Dr. Ali Cemalcılar, “Temel Fizik”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 674, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 331, ISBN 975 – 492 – 348 – 5, 1996.


X-ışınları nasıl bulunmuştur? X ışının katot ışını ile nasıl bir ilişkisi vardır?

Bu önemli keşif 1895 yılında Alman Fizikçisi W. K. Röntgen tarafından yapılmıştı. İçerisindeki hava boşaltılmış olan bir cam tüpten yüksek elektrik akımı geçiren Röntgen, tesadüfen çok önemli bir olaya tanık olmuştu. Tüp yakınında bulunan bir flüoresan ekran yeşilimsi bir renkle parıldamaya başlamıştı. Flüoresan madde ışımaya maruz kalınca parıldamıştır. Röntgen, cam tüpün bilinmeyen bir türde ışıma yaptığını görmüş ve ışımaya X-ışınları adını vermiştir. “X” bilinmeyen anlamına gelmekteydi. Yapılan deneyler, elektronların cam gibi bir katı maddeye çarptıklarında, elektron demetinin X-ışınları ürettiğini göstermiştir. X-ışınları, bir X-ışın tüpü içinde üretilebilir. X-ışın tüpü yüksek voltajlı bir katot-ışını tüpüdür. İçerisinde bir metal hedef ve bir metal filaman vardır (Şekil 1). Elektronlar metal hedefe çarptıkları zaman, X-ışınları metal tarafından salınırlar.

Şekil 1: X-ışınlarının üretimi

X-ışınları ne şekilde üretilir? Hareketli bir elektronun kinetik enerjisi vardır. Yüksek hıza sahip bir elektron tungstene çarpınca bir tungsten atomu ile çarpışır. Elektron durdurulana kadar birçok atomla çarpışmak zorunda kalabilir. Elektronun durdurulması sırasında kaybedilen kinetik enerjinin bir kısmı X-ışınlarına dönüşür. Gerçekten, kinetik enerjinin yüzde biri veya daha az kısmı X-ışını ışımasına, geri kalan kısım ise ısı enerjisine dönüşür. Vücudunuzun her hangi bir kısmı bir doktor veya dişçi tarafından X-ışınlarına maruz bırakıldı mı? Tüm elektromanyetik ışıma gibi, X-ışınları ışık hızı ile hareket ederler. X-ışınları bütün maddelerden geçebilir. Ancak, tüm maddeler, gazlarda dahil olmak üzere, X-ışınlarını bir dereceye kadar soğurabilir/yutabilir. Soğurma miktarı, maddenin yoğunluğuna bağlıdır. Örneğin, kemik etten daha çok soğurma yapar. Kurşun, alüminyumdan daha fazla soğurur.

Kaynak: Prof. M. Selami Kılıçkaya, Editör: Yrd. Doç. Dr. Ali Cemalcılar, “Temel Fizik”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 674, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 331, ISBN 975 – 492 – 348 – 5, 1996.