Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz?

Asgari geçim indiriminden;

 • Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı (Bunlar;
 1. Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar;
 2. Özel hizmetlerde çalışan şoförler;
 3. Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri;
 4. Gayri menkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar;
 5. Gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmaması sebebiyle, Danıştay’ın müspet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar)
 • Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler,
 • Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler (İkametgahı Türkiye’de olmayan ve Bir takvim yılında 6 aydan az süre ile Türkiye’de ikamet edenler)
 • Başka bir kanun hükmü (3218 Serbest Bölgeler Kanunu., 4490 Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu., 4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu v.b.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar yararlanamazlar.

Kaynak: gib.gov.tr

Asgari geçim indiriminden kimler yararlanabilir?

Asgari geçim indiriminden;

 • Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri tevkif suretiyle vergilendirilen tam mükellef kişiler),
 • Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler,
 • Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesi kapsamında ücret kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler (Örneğin; sosyal güvenlik destekleme primi ödemek suretiyle çalışanlar ile kurumların yönetiminde görevli olanlar) yararlanır.

Kaynak: gib.gov.tr

Asgari geçim indirimi maaşıma kaç TL uygulanacaktır?

 

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO

(Asgari ücret, 2013 yılı için aylık 978,60 TL yıllık 11.743 TL olarak dikkate alınmıştır)

MATRAH

İNDİRİM TUTARI (TL) [(3) X %15] (4)

AYLIK TUTAR (TL) [(4) / 12] (5)

ÜCRETLİNİN MEDENİ

ORAN

ASGARİ ÜCRET BRÜT TUTARI (TL)

(Yıllık Brüt Asgari Ücret X AGİ Oranı)(TL)

DURUMU (%) (YILLIK)
BEKAR 0,50 11.743 5.871,50 880,73 73,39
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 0,60 11.743 7.045,80 1.056,87 88,07
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU 0,675 11.743 7.926,53 1.188,98 99,08
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU 0,75 11.743 8.807,25 1.321,09 110,09
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU 0,80 11.743 9.394,40 1.409,16 117,43
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU* 0,85 11.743 9.981,55 1.497,23 124,76
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 0,50 11.743 5.871,50 880,73 73,39
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           1 ÇOCUKLU 0,575 11.743 6.752,23 1.012,83 84,40
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           2 ÇOCUKLU 0,65 11.743 7.632,95 1.144,94 95,41
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           3 ÇOCUKLU 0,70 11.743 8.220,10 1.233,02 102,75
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           4 ÇOCUKLU 0,75 11.743 8.807,25 1.321,09 110,09
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           5 ÇOCUKLU 0,80 11.743 9.394,40 1.409,16 117,43
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           6 ÇOCUKLU 0,85 11.743 9.981,55 1.497,23 124,76
* Asgari ücretin 2013 yılı ilk 6 aylık dönemi için hesaplanan Gelir Vergisi tutarı 124,76 TL olduğundan Asgari Geçim İndirimi 2013 yılında 124,76 TL yi aşamayacaktır.

 

Kaynak: gib.gov.tr