Akbank Hızlı Emeklilik Planının özellikleri nelerdir?

 • Asgari Katkı Payı: Aylık asgari katkı payı 99 TL’dir.
 • Ödeme Dönemi ve Ödeme Araçları: Ödeme periyodunuzu aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık olmak üzere istediğiniz gibi kendiniz belirleyebilir, ödemenizi ister kredi kartınızdan, ister banka hesabınızdan yapabilirsiniz.
 • Giriş Aidatı: Tamamı ertelenmiştir. Ertelenen olarak alınan giriş aidatının toplamı teklifin onaylandığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücretin;a) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içinde şirketten ayrılanlar için yüzde yetmiş beşini,
  b) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç yılını dolduran sözleşmelerden altı yıldan önce şirketten ayrılanlar için yüzde ellisini,
  c) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren altı yılını dolduran sözleşmelerden on yıldan önce şirketten ayrılanlar için yüzde yirmi beşini aşmayacak şekilde alınacaktır.
  d) Emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren onuncu yılını dolduranlardan ertelenmiş şekildeki giriş aidatı tahsil alınmayacaktır.
 • Yönetim Gider Kesintisi: Yönetim gider kesintisi, aylık katkı payı tutarınız üzerinden yüzde bir (%1) oranında uygulanır. Ek katkı payı ödemelerinize Yönetim gider kesintisi, ek katkı payı tutarınız (x) üzerinden aşağıda belirtilen aralık değerlerine göre kademeli olarak uygulanır.
0 TL < x ≤ 4.999TL %1
x > 4.999 TL %0
 • Ara Verme Kesintisi: 1 Ocak 2013’ten itibaren emeklilik sözleşmesi kapsamında katkı payı ödeme tarihine müteakip, üç ay içinde ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda sözleşme ödemeye ara vermiş olarak değerlendirilecektir. Emeklilik sözleşmesine ara verilmesi durumunda, ara verme süresi boyunca birikimin anapara kısmından Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen azami limite kadar ek yönetim gideri kesintisi alınabilecektir. Söz konusu kesinti 2013 yılı boyunca her tam ay için 2 TL’dir. Bir yıldan uzun süre ödemeye ara verilmesi durumunda ise, bireysel emeklilik hesabına ilişkin olarak Emeklilik Gözetim Merkezi’ne AvivaSA Emeklilik Ve Hayat A.Ş. tarafından ödenen sabit giderler birikimlerin anapara kısmından indirilecektir. Hızlı Emeklilik Planı, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından sunulmakta olan 126 numaralı bireysel emeklilik planıdır.

Hızlı Emeklilik Planı’na kimler katılabilir?

18 yaşını doldurmuş ve medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip herkes bu sisteme katılabilir.

Kaynak: akbank.com.tr


Akbank Emeklilik Yatırım Planının avantajları nedir?

 • Devlet katkısından faydalanırsınız.
  Devletin tüm bireysel emeklilik katılımcılarına yaptığı destek ödemesinden faydalanırsınız. Devlet katkısı, ödenen katkı payının %25’i kadardır.
 • Sadece siz değil aileniz de BES’in avantajlarından faydalanabilir.
  Sadece siz değil aileniz de BES’in avantajlarından faydalanabilir.
 • Düzenli tasarruf yaparsınız.
  Katkı payı tutarınız kredi kartınızdan ya da banka hesabınızdan düzenli olarak tahsil edilir. Böylece belirli bir disiplin içinde tasarruf yapmış olursunuz.
 • Tasarruflarınızı uzmanlar yönetir
  AvivaSA’daki emeklilik yatırım fonlarınız, Türkiye’nin en büyük portföy şirketlerinden Ak Portföy tarafından yönetilir.
 • Şeffaf bir sistemdir.
  Bireysel emeklilik hesaplarınız Takasbank’ta tutulmakta olup fon paylarınızı bu hesaplardan günlük olarak takip edebilirsiniz.
 • Güvenli bir sistemdir.
  AvivaSA’nın faaliyetleri T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, bağımsız denetim şirketi ve Emeklilik Gözetim Merkezi’nin; fonların ve portföy yöneticimizin faaliyetleri ise Sermaye Piyasası Kurulu’nun denetim ve takibi altındadır.
 • Ödeme periyodunu kendiniz belirlersiniz.
  Katkı payı ödemelerinizi kendi tercihinize göre aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık olarak yapabilirsiniz.
 • Plan ve fon dağılımınızı değiştirebilirsiniz.
  Seçmiş olduğunuz emeklilik planını yılda dört kez, sahip olduğunuz plandaki fon dağılımını ise yılda altı kez değiştirebilirsiniz.
 • Ara ödeme yapabilir, ödemelerinize ara verebilirsiniz.
  Dilediğiniz zaman, düzenli ödemeleriniz dışında miktarını sizin belirleyeceğiniz ara ödemeler yapabilirsiniz.Ya da senelik katkı payı tutarını belli bir ayda yatırıp devlet katkısından daha erken yararlanabilirsiniz.Unutmayın ne kadar erken ödeme yaparsanız, devlet katkısının getirisinden o kadar erken yararlanmaya başlarsınız.
  Mali durumunuzda beklenmedik değişiklikler olduğu dönemlerde katkı payı ödemelerinize ara verebilirsiniz.

Kaynak: akbank.com.tr


Akbank Emeklilik Yatırım Planının özellikleri nelerdir?

 • Asgari Katkı Payı: Aylık asgari katkı payı 130 TL’dir.
 • Ödeme Dönemi ve Ödeme Araçları: Ödeme periyodunuzu aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık olmak üzere istediğiniz gibi kendiniz belirleyebilir, ödemenizi ister kredi kartınızdan, ister banka hesabınızdan yapabilirsiniz.
 • Giriş Aidatı: Emekliliğe Yatırım Planı’nda giriş aidatınızın peşin olarak alınan kısmı, bireysel emeklilik teklifinin imzalandığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücretin %10’u kadar olup, geri kalan kısmı ertelenmiştir. Ertelenen kısım; Sözleşmenin sistemde bulunduğu süre ile bireysel emeklilik teklifinin imzalandığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücrete göre hesaplanır. Buna göre sözleşme yürürlük tarihinden itibaren 10 yıllık süre içinde gerçekleştirilen çıkış ve aktarımlarda, peşin ve ertelenmiş olarak alınan giriş aidatının toplamı;

  a) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içinde şirketten ayrılanlar için teklifin imzalandığı tarihte geçerli olan brüt asgari ücretin yüzde yetmiş beşini,
  b) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç yılını dolduran sözleşmelerden altı yıldan önce şirketten ayrılanlar için teklifin imzalandığı tarihte geçerli olan brüt asgari ücretin yüzde ellisini
  c) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren altı yılını dolduran sözleşmelerden on yıldan önce şirketten ayrılanlar için teklifin imzalandığı tarihte geçerli olan brüt asgari ücretin yüzde yirmi beşini aşmayacak şekilde tahsil edilecektir.
  d) Emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren onuncu yılını dolduran katılımcılarımızdan ertelenmiş şekildeki giriş aidatı tahsil edilmeyecektir.

 • Yönetim Gider Kesintisi: Yönetim gider kesintisi, aylık katkı payı tutarınızın %2’sidir. Ek katkı payı ödemelerinize Yönetim gider kesintisi, ek katkı payı tutarınız (x) üzerinden aşağıda belirtilen aralık değerlerine göre kademeli olarak uygulanır.
0 TL < x ≤ 4.999TL %1
x > 4.999 TL %0
 • Ara Verme Kesintisi: 1 Ocak 2013’ten itibaren emeklilik sözleşmesi kapsamında katkı payı ödeme tarihine müteakip, üç ay içinde ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda sözleşme ödemeye ara vermiş olarak değerlendirilecektir. Emeklilik sözleşmesine ara verilmesi durumunda, ara verme süresi boyunca birikimin anapara kısmından Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen azami limite kadar ek yönetim gideri kesintisi alınabilecektir. Söz konusu kesinti 2013 yılı boyunca her tam ay için 2 TL’dir. Bir yıldan uzun süre ödemeye ara verilmesi durumunda ise, bireysel emeklilik hesabına ilişkin olarak Emeklilik Gözetim Merkezi’ne AvivaSA Emeklilik Ve Hayat A.Ş. tarafından ödenen sabit giderler birikimlerin anapara kısmından indirilecektir.

  Emekliliğe Yatırım Planı, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından sunulmakta olan 127 numaralı bireysel emeklilik planıdır.

Kaynak: akbank.com.tr