Avukatlık mesleğinin temel özellikleri nelerdir?

Avukatlık mesleğinin temel özellikleri nelerdir?
1 cevap

  1. Belli bir formasyon alındıktan sonra yapılabilecek bir meslektir.
  2. Kamu hizmetidir.
  3. Serbest bir meslektir.
  4. Yargının kurucu unsurlarındandır.
  5. Bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder.
  6. Yargı organlarında vekil ve müdafi sıfatıyla bulunma konusunda tekel yetkisine sahiptir.
  7. Hukuki bilgi ve tecrübesini adalet hizmetine tahsis eder.
Kaynak: siksorulansorular.org

32