Ay içinde kıst dönem çalışan ücretlinin asgari geçim indirimi nasıl hesaplanır?

Ay içinde kıst dönem çalışan ücretlinin asgari geçim indirimi nasıl hesaplanır?
1 cevap

Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınacağından hesaplanan yıllık tutarın o aya isabet eden tutarından kıst döneme ait gelir vergisi tutarı mahsup edilecektir. Dolayısıyla ücretlinin maaşına yansıyacak kısımda mahsup edilen miktar kadar olacaktır. Kaynak: gib.gov.tr

29