Bağımsız milletvekili adayı olabilmek için nereye ve nasıl müracaat etmem gerekiyor?

Bağımsız milletvekili adayı olabilmek için nereye ve nasıl müracaat etmem gerekiyor?
1 cevap

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 21. maddesine göre bağımsız milletvekili adaylığı için yapılacak başvuru, adayın milletvekili seçilmek istediği çevrenin il seçim kurulu başkanlığına bu Kanunun adaylık için aradığı şart ve nitelikleri taşıdığını belirten bir yazı ile yapılır. Kurul başkanlığı başvurunun alındığına ilişkin bir belge verir ve derhal Yüksek Seçim Kuruluna duyurur. Yüksek Seçim Kurulu bu başvuruları, il seçim kurulları da kendi çevrelerine ait olanları, alışılmış araçlarla geçici listeler halinde ilen ederler. Bağımsız adaylık için başvuranlar en yüksek derecedeki Devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılmakta olan her türlü ödemelerin bir aylık brüt tutarını ilgili mal sandığına emaneten yatırıp makbuzunu milletvekili seçilebilmek için gerekli başvurma belgelerine eklerler. Kaynak: ysk.gov.tr

29