Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde değeri nasıl tespit edilecektir?

Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde değeri nasıl tespit edilecektir?
1 cevap

Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden mal veya hakkın varsa mukayyet değeri, yoksa Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Takdir Komisyonunca tespit edilecek değeri esas alınır. Kaynak: gib.gov.tr

49