Bankadaki mevduatım devlet garantisinde midir?

Bankadaki mevduatım devlet garantisinde midir?
1 cevap

Türkiye'de faaliyet gösteren ve mevduat kabulüne yetkili bulunan bankaların yurtiçi şubelerinde ve yabancı bankaların Türkiye’deki şubelerinde gerçek kişiler (yerli ve/veya yabancı) tarafından açılmış olan Türk Lirası cinsinden tasarruf mevduatı ile döviz tevdiat hesapları ve tasarruf mevduatı niteliğini haiz altın depo hesaplarının anapara ve faiz tutarları toplamının; 5 Temmuz 2004 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 50 milyar Türk Lirasına kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır. Bir bankanın faaliyet izninin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde kaldırılması halinde, mudilerine Fon'dan ödeme yapılacak olan bankanın izninin kaldırıldığı tarih itibariyle mevduat hesaplarına tahakkuk ettirdiği faizlerin her halükarda Bankaca kamuya ilan edilen ve Merkez Bankası'na bildirilen azami faiz oranları üzerinden hesaplanacak tutarları aşan kısmı ile Mevduat toplamları en yüksek beş bankaca uygulanan faiz oranlarının ortalamasını aşan kısmı sigorta limiti içerisinde kalsa dahi, sigorta kapsamında değildir. Sigorta kapsamındaki döviz hesaplarından Türk Lirası olarak yapılacak ödemelerde, bankanın faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınır. Altın depo hesaplarının Türk Lirası karşılıkları ise, bankanın faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki İstanbul Altın Borsası seans kapanış fiyatına ve Merkez Bankası döviz alış kurlarına göre belirlenir. Bankaların yurtdışı şubelerindeki offshore şubeler dahil mevduat, mevduat sigortasına tabi değildir. Kaynak: tbb.org.tr

53