Basit usul mükelleflerinden sahte veya yanıltıcı belge düzenleyenler hakkında ne gibi işlem yapılmaktadır?

Basit usul mükelleflerinden sahte veya yanıltıcı belge düzenleyenler hakkında ne gibi işlem yapılmaktadır?
1 cevap

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerden sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı tespit edilenler, bu hususun kendilerine tebliğ edildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren ikinci sınıf tüccarlara ilişkin hükümlere tabi olacaklardır. Kaynak: gib.gov.tr

39