Basit usulde vergilendirilen mükellefler mal alış ve satışlarında belge düzenlemek zorunda mıdır?


Basit usulde vergilendirilen mükellefler, faaliyetlerine ilişkin olarak, mal alışları ile giderleri için mutlaka belge alacak, hasılatları için de belge düzenleyip vereceklerdir. Bu mükellefler için 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenme imkanı getirilmiş olup, toplu belge düzenleme uygulaması 280 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 31.12.2012 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu imkandan yararlanmak isteyen mükellefler, müşterilerinin istemeleri halinde fatura veya perakende satış vesikası (dolmuş işletenler hariç) vermek zorundadırlar. Kaynak: gib.gov.tr