Basit Usulde Vergilendirilmenin Avantajları Nelerdir?

Basit usulde vergilendirilmede;

  • Defter tutulmaz.
  • İsteyen mükellefler ödeme kaydedici cihaz kullanabilirler.
  • Vergi tevkifatı yapılmaz ve muhtasar beyanname verilmez.
  • Geçici vergi ödenmez.
  • Mal teslimi ve hizmet ifası işlemleri katma değer vergisinden istisnadır.
  • Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmaz.
  • Alınan ve verilen belgelerin kayıtları mükelleflerin bağlı oldukları meslek odalarındaki bürolarda tutulur. Ancak, isteyen mükellefler kayıtlarını hiçbir yerden izin almadan kendileri tutabilecekleri gibi meslek mensuplarına da tutturabilirler.
  • 31.12.2012 tarihine kadar, belge vermedikleri hasılatları için gün sonunda toplu belge düzenleme imkanları bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir