Basit usule tabi mükelleflerin defter tutma yükümlülüğü var mıdır?

Basit usule tabi mükelleflerin defter tutma yükümlülüğü var mıdır?
1 cevap

Bu usulde vergilendirilenler defter tutmayacaklardır. Bu mükellefler, kazancın tespiti ve Vergi Usul Kanununun defter tutma hükümleri hariç, bildirme, vesikalar, muhafaza, ibraz, diğer ödevler ve ceza hükümleri ile bu Kanun ve diğer kanunlarda yer alan ikinci sınıf tüccarlar hakkındaki hükümlere tabi olacaklardır. Kaynak: gib.gov.tr

62