Çalışma gücü kayıp oranı tespiti için başvuru üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı ne yapmaktadır?

Çalışma gücü kayıp oranı tespiti için başvuru üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı ne yapmaktadır?
1 cevap

Başvuru sahibinin çalışma gücü kayıp oranları Gelir Vergisi Kanununa ve bu Kanun gereğince hazırlanan Yönetmeliğe göre belirlenmektedir. İlgililerin hastanelerden aldıkları ve ilgili müdürlükler vasıtasıyla Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilen raporları Merkez Sağlık Kurulunca incelenir. Merkez Sağlık Kurulunca tespit edilen çalışma gücü kayıp oranlarına göre belirlenen engellilik dereceleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilgilinin başvurduğu Vergi Dairesi Başkanlığına veya Defterdarlığa gönderilir ve bu birimler tarafından da başvuru sahibine tebliğ edilir. Kaynak: gib.gov.tr

51