Bayanlar bayram namazı ile sorumlu mudur?

Bayanlar bayram namazı ile sorumlu mudur?
1 cevap

Bayram Namazı Bayanlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfetü’l-fukahâ, ı, 161, 166; Halîl, Muhtasar-ı Halîl, Kahire, 1426/2005, ı, 45, 47). şâfiîler’e göre ise üzerine beş vakit namaz farz olan her bayan ve erkeğin bayram namazı kılması sünnettir (şirbînî, Muğni’l-muhtâc, Beyrut, 1418/1997, ı, 462). Hz. Peygamber (s.a.s.) kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, ‘Îdeyn, 15-21; Müslim, Salâtü’l-’îdeyn 1-{üç|3}, {10|on}-12). Bir hadislerinde Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Henüz kocaya gitmemiş genç kızlar, perde arkasında yaşayan kadınlar ve hayızlı kadınlar evlerinden çıksınlar; hayra ve müminlerin duasına tanık olsunlar. Lakin, hayızlı kadınlar, namaz kılınan yerden ayrı bir yerde dursunlar” (Buhârî, Hac 81). Hadisten anlaşıldığı üzere, Hz. Peygamber (s.a.s.) kadınları Cuma ve bayram namazlarına katılmaya teşvik etmiştir. Fakat bu, hiçbir mezhep tarafından farz yada vacip olarak değerlendirilmemiştir. Kadınlar, şartların uygun olması ve istemeleri halinde Cuma yada bayram namazlarına katılabilirler. Kaynak: diyanet.gov.tr

75