Bilgisayar mühendislerinin çalışma alanları nelerdir?

Bilgisayar mühendislerinin çalışma alanları nelerdir?
1 cevap

Günümüzde bilgisayarların ve bilgisayar sistemlerinin kullanım alanları oldukça genişlemiştir. İş dünyasının hemen her sektöründe, eğlence dünyasında, telekomünikasyon dünyasında ve çeşitli diğer alanlarda bilgisayar sistemleri aktif olarak kullanılmaktadır. Bu bilgisayar sistemlerinin etkin üretilmesi, test edilmesi ve kullanılması için birçok alanda bilgisayar mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bilgisayar mühendislerinin çalışma alanlarından birisi, bilgisayar destekli çözümlerin geliştirildiği ve uyarlandığı yazılım, donanım ve danışmanlık şirketleridir. Bu şirketlerde bilgisayar mühendisleri, çeşitli üretim süreçleri ve yöntemleri ile organize bir takım içerisinde yazılım ve donanım çözümlerinin geliştirilmesi, test edilmesi, desteklenmesi, pazarlanması ve bu süreçlerin yönetilmesi üzerine çalışabilirler. Bilgisayar mühendisleri, yazılım ve donanım çözümlerinin kullanıldığı çeşitli kuruluşlarda da çalışabilirler. Eğitim, endüstri, ticaret, finans, hizmet, danışmanlık, kamu gibi çeşitli alanlardaki kurum ve kuruluşlarda bilgisayar mühendisleri, yazılım ve donanım çözümlerinin geliştirilmesi, etkin kullanılması, ihtiyaçlara uyarlanması ve yönetilmesi üzerine, farklı disiplinlerden oluşan takımlar içinde çalışabilirler. Popüler kültür ve eğlence dünyasında bilgisayar destekli sistemlerin aktif olarak kullanılıyor olması, bilgisayar mühendisleri için renkli kariyer olanakları yaratmaktadır. Bilgisayar oyunları, web tabanlı uygulamalar ve mobil uygulamaların geliştirilmesinde bilgisayar mühendisleri aktif olarak rol almaktadır. Bu tür ürünlerin geliştirildiği ünlü sosyal medya ve oyun geliştirme şirketlerinde çalışabilmenin yanı sıra, bilgisayar mühendisleri düşük bir maliyet ile bu konularda kendi girişimlerini de başlatabilmektedirler. Kaynak: ce.ieu.edu.tr

61