Bilgisayar mühendisliği eğitimi süresi ve içeriği nelerdir?

Bilgisayar mühendisliği eğitimi süresi ve içeriği nelerdir?
1 cevap

Eğitim süresi dört yıldır. Eğitimin ilk yılında matematik, fizik, kimya, bilgisayar mühendisliğine ve programlamaya giriş dersleri verilmektedir. Daha sonraki yıllarda ise donanım ve yazılım ile ilgili uzmanlık derslerine geçilmektedir. Programlama Dilleri, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Olasılık ve İstatistik, Sayısal Mantık Sistemleri, Elektrik Devre Temelleri, Elektroniğe Giriş, Bilgisayar Mimarisi ve Mantık tasarımı, Mikroişlemciler, Hesaplama Kuramı, Bilgisayar Ağları ve İletişimi, Veri Tabanı Sistemleri ve İşletim Sistemleri bu tür derslere örnek olarak gösterilebilir. Kaynak: ce.ieu.edu.tr

57