Kayıtlı Sermaye (Authorized Capital) nedir?

Ortaklıkların, esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Kararıyla, Türk Ticaret Kanunu’nun sermayenin artırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın çıkartabilecekleri, azami hisse senedi miktarını gösteren, Ticaret Sicili’ne tescil edilmiş sermayeleridir.
Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Kulübü Web sitesi, Ziyaret Tarihi: 22/04/2010.

Banka Garantili Bonolar (Bank Guaranteed Bills) nedir?

Kalkınma ve Yatırım Bankalarından kredi kullanan ortaklıkların, bu kredilerin teminatı olarak borçlu sıfatıyla düzenleyip, alacaklı bankaya verdikleri emre muharrer senetlerden, bu krediyi kullandırmış olan bankaca kendi garantisi altında ihraç edilen bir sermaye piyasası aracıdır.
Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Klubü Web sitesi, Ziyaret Tarihi: 22/04/2010.

İrtibat Büroları (Liasion Offices) Nedir?

Aracı kurumu ve aracı kurumun yetkili olduğu sermaye piyasası faaliyetlerinin tanıtımını yapmak amacı ile aracı kurumu temsil etmekle görevli hizmet birimleridir. İrtibat büroları sadece müşteri emirlerini aracı kuruma iletebilirler.
Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Kulübü Web sitesi, Ziyaret Tarihi: 22/04/2010.

Repo (Repurchase Agreement) nedir?

Bir menkul kıymetin işlemin başlangıç valöründe satılıp, bitiş valöründe geri alınmasıdır (Menkul kıymetin geri alma vaadiyle satımı).
Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Kulübü Web sitesi, Ziyaret Tarihi: 22/04/2010.

Yeni Hisse Pazarı (Ex-Dividend Market) nedir?

Hisse senetleri Borsa’da işlem gören şirketlerin sermaye artırımlarının bir hesap dönemi içinde temettü ödemesinden önce gerçekleşmesi durumunda, üzerinde geçmiş yıl temettü kuponu bulunmayan “yeni” hisse senetlerinin, temettünün ödenmeye başladığı ilk güne kadar geçici süre ile işlem gördüğü pazardır.
Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Kulübü Web sitesi, Ziyaret Tarihi: 22/04/2010.

Kupon (Coupon) nedir?

Hisse senedi sahiplerinin bazı ortaklık haklarının (karpayı, bedelli/bedelsiz sermaye artırımına katılma hakları) kullanımını teminen hisse senetleri üzerinde bulunan ve sistematik olarak numaralandırılmış kıymetli evraktır.
Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Kulübü Web sitesi, Ziyaret Tarihi: 22/04/2010.

Akbank Anlık Borsa’da Hisse Senedi veya VİOP işlemi yapmak için ne yapmalıyım?

Akbank’ta Hisse Senedi işlemi yapabilmek için dilediğiniz Akbank Şubesi’nden yatırım hesabı açtırmanız, VİOP işlemi yapabilmek için ise VİOP sözleşmesi imzalamanız yeterli. Sonrasında Akbank Direkt İnternet şifrenizi kullanarak Akbank Direkt İnternet veya Anlık Borsa’dan işlem yapabilirsiniz.

Akbank Direkt İnternet ve Anlık Borsa’ya ilave olarak Hisse Senedi işlemlerinizi Akbank Direkt Mobil, Telefon Şubesi, iPhone Yatırımcı Uygulaması, iPad Yatırımcı Uygulaması ve Akbank Şubeleri’nden yapabilirsiniz.

Kaynak: akbank.com.tr


Akbank Anlık Borsa üzerinden hisse senedi işlemi yaptığımda ne kadar komisyon öderim?

Hisse Senedi işlemlerinizi Akbank direkt İnternet veya Anlık Borsa üzerinden yaptığınızda hisse senedi komisyon oranlarında bir farklılık olmayacaktır. Anlık Borsa üzerinden yaptığınız hisse senedi işlemlerinde de onbinde 9’a varan indirimli komisyon oranlarından faydalanırsınız.

Aylık İşlem Hacmi(TL) Komisyon Oranı(Binde)
0-24.999 1.80
25.000-99.999 1.60
100.000-249.999 1.40
250.000-499.999 1.20
500.000- 999.999 1.00
1.000.000 + 0.90

*1 Ocak 2011 tarihi itibariyle Hisse Senetlerine uygulanan komisyon oranları yukarıdaki gibidir. Komisyon oranları Akbank Direkt İnternet, 444 25 25 / 0850 222 25 25 Akbank Telefon Şubesi, Akbank Direkt Mobil, iPhone ve iPad üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde geçerlidir. Akbank komisyon oranlarını değiştirme hakkını saklı tutar. ** Günlük kademeli komisyon oranı tanımlı müşterilerimiz ile Binde 1.8 ve üzerinde sabit komisyon oranı tanımlı müşterilerimize yeni komisyon modeli ve oranları tanımlanacaktır. ***Komisyon oranlarına %5 (yüzde beş) oranında BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) dahil değildir.

Kaynak: akbank.com.tr