Cebri satış nedir?

Cebri satış nedir?
1 cevap

Üzerinde haciz veya ipotek kaydı bulunan borçluya ait taşınmaz malın borcu tahsil amacıyla icra müdürlüğü veya alacaklı kamu idaresi kanalıyla satılarak, ihale alıcısı adına tescili işlemidir. Kaynak: emlak.sabah.com.tr

50