Çevreye duyarlı alan [İng. Enviromental sensitive area] nedir?

Çevreye duyarlı alan [İng. Enviromental sensitive area] nedir?
1 cevap

Doğal yerleşmeleri ve süregelen geleneksel tarımsal etkinlikleri koruma amaçlı, yoğun tarımdan geleneksel tarıma dönmek için özel önlemler almak gereği duyulan alan.
Kaynak: Hüseyin Erkan, S. Gökşin Seylam, Ahmet Yaşayan, “Arazi Yönetimi Terimleri Sözlüğü”, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 19/04/2010.

28