Halkbank Çeyiz Hesabı nedir, özellikleri nelerdir?

Halkbank Çeyiz Hesabı

Çeyiz Hesabı:

Bireysel müşterilerin,en az 3 yıl birikim yaparak en geç 27 yaşına kadar ilk evliliklerini yapmaları koşulu ile devlet katkısına hak kazanmasına imkan veren tasarruf hesabıdır.

Çeyiz Hesabı Özellikleri:

 • T.C. Vatandaşları ve Mavi Kart sahibi vatandaşlar tarafından açılabilir.
 • Yurtiçi şubelerimizde, TL cinsinden açılabilir.
 • Bir kişi adına sadece tek bir Çeyiz Hesabı açılabilir.Açılan hesap başka bir bankaya taşınamaz.
 • 18 yaşın altındaki kişiler veli/yasal vasi aracılığı ile Çeyiz hesabı açabilir.
 • Aylık veya 3 aylık ödeme planına göre düzenli ödeme yapılabilir.
 • Hesap açılışından itibaren her yıl, aylık ödeme planında 3, üç aylık ödeme planında en fazla 1 defa ödeme aksatılabilir. Aksi durumda,
 • Çeyiz hesabı için devlet katkısı alınamayacaktır.
 • Her yıl için en fazla 2 defa hesaptan para çekim hakkı kullanılabilir.(Hesap açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarların hesapta kalması koşulu ile

Düzenli Ödeme Alt ve Üst sınırları:

Düzenli ödemeleriniz, Bankamıza vereceğiniz ödeme talimatı ile Bankamız tarafından yapılır.

Halkbank Çeyiz Hesabı

*Belirtilen tutarlar 2016 yılı için belirlenen oranlardır.Her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.

Devlet Katkısı Hak Kazanma koşulları nelerdir?

 • Asgari 3 yıl boyunca düzenli ödeme yapılması,
 • 27 yaşını doldurmadan ilk evliliğin yapılması,
 • Evlilik tarihini müteakip 6 ay içerisinde gerekli belgelerle birlikte hesabın bulunduğu Şubemize başvurulması gereklidir.

Devlet Katkısı tutarları nasıl Hesaplanır?

 • Devlet katkısı, evlilik tarihinde hesaptaki anapara ve Banka getirisi toplam tutarları üzerinden hesaplanır.
 • Birikim süresine göre belirlenen oranlar ile azami tutarı aşmayacak şekilde hesaplanır.

Halkbank Çeyiz Hesabi

*Devlet Katkısı Azami Tutarı, 2016 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranına göre hesaplanmıştır.Sonraki her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.

Kaynak: halkbank.com.tr


Ziraat Bankası Çeyiz Hesabı nedir, özellikleri nelerdir?

Genel Bilgiler:

18.04.2016 tarihinden itibaren bir Çeyiz Hesabı açtırın. En az 3 yıl birikim yaparak 27 yaşınızı doldurmadan önce evlenmeniz durumunda toplam birikiminizin maksimum %20’si kadar devlet katkısı hesabınıza eklensin.

Kimler Devlet Katkılı Çeyiz Hesabı’ndan Yararlanabilir?

 • 24 yaşını doldurmamış ve daha önce evlilik yapmamış Türk vatandaşı veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. Maddesi kapsamında olanlar,
 • Evlilik tarihinden önce en az 3 yıl boyunca düzenli ödeme yapanlar,
 • 27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapıp evlilik tarihinden itibaren 6 ay içinde belgeleriyle başvuranlar devlet katkılı Çeyiz Hesabı’ndan yararlanabilecektir.
 • Düzenli ödemelerin aksatılması durumunda devlet katkısı kazanma hakkı elde edilemeyecektir.

Özellikleri

 • Devlet katkısı, birikim yapılan ödemeye göre değişmektedir, ancak evlilik tarihi itibariyle ilgili hesaptaki birikimin %20’sini geçemeyecektir.
 • Devlet katkısı azami tutarı ve düzenli ödemelerdeki alt / üst sınırlar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacaktır.
 • Düzenli ödemelere ek olarak üst sınırı aşmamak kaydıyla istenilen zaman hesaba para yatırılabilecektir.
 • Hesabın açılış esnasında bir defaya mahsus olmak üzere, üst sınırı aşan bir tutar yatırılabilecektir.
 • Çeyiz Hesabı TL cinsinden açılabilecektir. Ortak hesap olarak açılamayacaktır.
 • Bir kişi adına birden fazla Çeyiz Hesabı açılamayacak ve hesap, başka bir bankaya taşınamayacaktır.
 • Hesap bakiyesini asgari ödeme tutarının altına düşürmemek kaydıyla senede 2 defa birikimden çekebilme hakkı vardır.

Kaynak: ziraatbank.com.tr


Türkiye İş Bankası Çeyiz Hesabı nedir, özellikleri nelerdir?

Çeyiz Hesabı
Evlilik ile birlikte doğacak masraflara önceden hazırlanarak evlilik döneminde rahat etmek isteyen müşterilerimiz için sunduğumuz Çeyiz Hesabı, gelecekte rahat etmek için bugünden birikim yapmayı sağlıyor.

TL vadeli mevduat hesabı niteliğinde olan Çeyiz Hesabı, avantajlı faiz oranları ve %20’ye varan devlet katkı modeli ile bugünden birikim yaparak evlilik döneminde rahat etmek isteyen henüz evlenmemiş ve 24 yaşını doldurmamış gençler ve çocukları adına Çeyiz Hesabı açarak biriktirmeye başlamak isteyen aileler için cazip bir ürün olarak öne çıkıyor.

Çeyiz Hesabı’nı 18 Nisan 2016 itibariyle Şubelerimizden ve 25 Nisan 2016 itibariyle İnternet Şubemizden açabilirsiniz.

İş Bankası Çeyiz Hesabı’nın Özellikleri:

• TL cinsinden 3, 4 veya 5 yıl vadeli olarak açtırılabilir.
• Yalnızca T.C. vatandaşları ile Mavi Kart sahiplerince açtırılabilir.
• 18 yaşından büyük kişilerin hesap açtırabilmesi için hiç evlilik yapmamış olmaları ve azami 24 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.
• 18 yaşından küçükler için veli/vasi tarafından açtırılabilir.
• Yalnızca tek kişilik olarak açtırılabilmektedir.
• Evlenmeyi planlayan çiftlerin her biri Çeyiz Hesabı açtırarak ayrı ayrı devlet katkısından yararlanabilir.
• Hesaba aylık ya da 3 aylık dönemlerde müşteri tarafından belirlenen günde vadesiz mevduat hesabından düzenli talimat ile para yatırılabilmekte, talimat planı dışındaki bir günde hesaba para yatırılması mümkün olamamaktadır.
• Düzenli ödeme periyodu olan aylık veya 3 aylık ödeme tercihi her 12 aylık dönem başında değiştirilebilmektedir.
• Talimat planında ödeme günü değişikliği talep edilmesi halinde söz konusu değişiklik bir sonraki ödeme döneminden sonra devreye alınmaktadır.
• Ödeme günü iş günleri arasından seçilebilir. İzleyen ödemelerde ödeme gününün iş gününe denk gelmemesi halinde izleyen ilk iş günü ödeme günü olarak kabul edilir.
• Hesap sahibinin talimatı bulunması halinde ve vadesiz mevduat bakiyesinin talimat tutarının tamamı için yeterli olmadığı durumda; düzenli ödemeler kredili mevduat hesabından karşılanabilir.
• Çeyiz Hesabı’na aylık düzenli aktarım tutarı minimum 105,58 TL maksimum 1.055,80 TL, 3 aylık düzenli aktarma tutarı ise minimum 316,74 TL maksimum 3.167,40 TL’dir. Düzenli aktarım tutarları bu limitler dâhilinde müşteri tarafından serbestçe belirlenebilir.
• Düzenli ödeme aktarma tutarları yukarıda belirtilen limitler içerisinde kalmak kaydı ile değiştirebilir.
• Talimat tutarı müşteri tarafından belirlenen günde saat 18.15’de tek seferde gerçekleştirilmeye çalışılır.
• Talimat tutarı dışında bir tutar için tarama yapılamayacak ve düzenli aktarım tutarının kısmi tahsilatına izin verilmeyecektir.
• Müşteri dilerse, hesabın ödeme gününde olması kaydıyla talimat tutarı veya talimat tutarı üzerinde kalacak bir tutarı azami düzenli aktarım limitini geçmemek üzere herhangi bir kanaldan hesaba ödeme yapılabilir.
• Otomatik olarak hesaptan çekilecek talimat tutarı dışında herhangi bir kanaldan yapılacak ödemelerde, ilgili döneme ilişkin talimat gerçekleşmiş sayılacaktır.
• Hesap açılış tarihinde bir defaya mahsus olmak üzere 15.837 TL’ye kadar hesaba para yatırılabilir.
• Hesabın açılışında yatırılan tutar ilk talimat olarak sayılmaktadır.
• Çeyiz Hesabı’na ilk yıl uygulanacak faiz oranı hesabın açılış gününde geçerli olan Çeyiz Hesabı faiz oranıdır. Ödeme günlerinde yatırılan tutarlar söz konusu faiz oranı ve ara vadeye kalan gün sayısı üzerinden faize konu olmaktadır. Çeyiz Hesabı’na faiz tahakkukları 1 yıllık dönemlerin sonunda gerçekleşmekte ancak faiz ödemesi ana vade sonuna kadar yapılmamaktadır.
• Çeyiz Hesabı’nın ana vadesinden önce kapatılması halinde müşteriye herhangi bir faiz ödemesi yapılmamaktadır.
• Çeyiz Hesabı’ndan 12 aylık dönemler içerisinde vade bozulmadan en fazla 2 defa para çekilebilmektedir. Çekim hakkının kullanılması halinde Çeyiz Hesabı’nda kalan bakiyenin, hesabın açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olmaması gerekmektedir. Çekilen tutarlara Bankamızın vadesiz mevduat faiz oranı uygulanmaktadır.
• Ödemeler, aylık ödeme planı seçilmiş ise 12 ayda 3 defadan fazla, 3 aylık ödeme planı seçilmiş ise 12 ayda 1 kereden fazla aksatılırsa devlet katkısı hakkı ortadan kalkmaktadır.
• Bir kişiye yalnızca bir adet Çeyiz Hesabı açılabilir ve Çeyiz Hesabı bankalar arasında taşınamaz.
• Çeyiz Hesabının vadesinin dolmasının ardından, hesap aynı vade ve Çeyiz Hesabı için ilan edilen güncel faiz oranı ile temdit etmektedir.
• Kanun ve Yönetmelik’te* belirtildiği üzere, devlet katkısına hak kazanılabilmesi için, katılımcının;

– Evlilik tarihinden önce asgari 3 yıl boyunca Çeyiz Hesabı’na düzenli ödeme yapması,
– Çekim hakkı ve düzenli ödemenin aksatılmamasına yönelik Yönetmeliğin 5. maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen şartlardan herhangi birini ihlal etmemesi,
– 27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapması,
– Evliliğini müteakip 6 ay içerisinde uluslararası aile cüzdanı ve ilk evliliği olduğu olduğuna dair 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 44. maddesi gereğince İlçe Nüfus Müdürlükleri’nden alacağı belge ile Bankamıza başvurması gerekmektedir.

• Düzenli ödeme sürelerine göre devlet katkısı oran ve tutarları aşağıda yer almaktadır:

– 36 aydan az süre ile birikim yapılması halinde devlet katkısı ödenmez.
– 36-47 ay için hesaptaki birikim tutarı yüzde 10 ile çarpılır, ödenecek tutar 4.223,20 TL’yi geçemez.
– 48-59 ay için hesaptaki birikim tutarı yüzde 15 ile çarpılır, ödenecek tutar 4.751,10 TL’yi geçemez.
– 60 ay ve üzeri için hesaptaki birikim tutarı yüzde 20 ile çarpılır, ödenecek tutar 5.279 TL’yi geçemez.

• Devlet katkısı hakkının kaybedilmesi halinde hesap “Çeyiz Hesabı” statüsünden çıkartılır, müşteri talimatı olmadığı müddetçe açık kalır ve devlet katkısı hakkı bulunmadan açık kalmaya devam eder.
• Yönetmelik kapsamındaki tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak yeniden değerleme oranı kadar artırılacaktır. 2015 yılı yeniden değerleme oranı %5,58’dir.

*07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (Kanun) ve 16.12.2015 tarih ve 29564 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik” (Yönetmelik)

Kaynak: isbank.com.tr