Cinsel istismara uğrayan bir çocukla karşılaşıldığında neler yapılmalı?


1. Durumu yazılı ya da sözlü olarak en yakın karakol ya da Cumhuriyet Savcılığına bildirimde bulunulmalıdır. 2. Bir çocuğun cinsel istismara maruz kalma durumunda bulguların kaybolmaması için çocuğu en yakın sağlık kurumuna götürerek rapor alınmalıdır. 3. Savcılık durumu Adli Tabibliğe gerekli incelenmeler yapılması için yönlendirir. 4. Çocuğun ruhsal belirtileri çok ve fazla ise bir sağlık kuruluşundan ve profesyonelden yardım alın. Kaynak: magdur.adalet.gov.tr