Mağdur çocuk kimdir?


Bir suçtan doğrudan zarar gören çocuktur. Yani suçun mağduru olan çocuk, suçun konusu olan davranışın etkisini doğrudan kendisinde hisseden çocuktur. Çocuk aşağıdaki durumlara maruz kalıyorsa mağdur kabul edilir.  İhmal veya istismara uğradıysa,  Şiddet görüyorsa,  Eğitime devam edemiyorsa,  Anne-babayla görüşemiyorsa,  Çocuk ticaretine maruz kalıyorsa,  Fuhuşa ve pornografiye maruz kalıyorsa,  Kötü koşullarda çalıştırılıyorsa,  Çalıştırılmaması gereken yaşta zorla çalıştırılıyorsa,  Dili, dini, ırkı, cinsiyeti sebebi ile ayrımcılığa uğruyorsa. Kaynak: magdur.adalet.gov.tr