Turkcell in temettü politikası nedir?

Turkcell

Turkcell, Kurumsal Yönetim Rehberi kapsamında bir kar dağıtım politikası benimsemiştir.

Önceki yıla ait karların dağıtımı ve yıllık temettü ödemesi, her yıl Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurulun onayına sunmak için yapılabilecek bir teklife tabidir. Yönetim Kurulu, eğer gerçekleşmişse, temettü miktarı ile beraber karların dağıtımını teklif edip etmeyeceğine karar verebilir ve pay sahipleri, genel kurul marifetiyle, bu öneriyi kabul veya reddedebilir. Yönetim Kurulu, genel kurulda temettü dağıtmamayı teklif ederse, bu tür bir teklifin dayanağı pay sahiplerine açıklanmalı ve yıllık raporda yayımlanmalıdır. Şirket’in zaman zaman tabi olduğu mevzuat dahilinde, Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu’na genel bir temettü politikası tavsiye edecektir. Bu tavsiyeye dayanarak Yönetim Kurulu, Şirket’in genel temettü politikasını kabul edecek ve açıklayacaktır.

Şirketimiz, hissedarlarına kar payı ödemesine ilişkin olarak genel politikasını şirketin operasyonel performansı, mali durumu ve diğer faktörlerdeki gelişmeleri gözetmek suretiyle benimsemiştir. 2004 mali yılı kazançlarından başlamak üzere ve şirketin nakit akışı gerekliliklerine, Yönetim Kurulu ile Hissedarlar Genel Kurulu’nun on​ayı ve bunlarca yapılabilecek değişiklilere ve Türkiye’de uygulanmakta olan mevzuata tabi olarak, nakit kar payı ödemelerinin oranı şirketin her hesap yılı için belirlenmiş dağıtılabilir net karının %50’sinden az olamaz.

​(​TL) Nakit Temüttü Bedelsiz Hisse Hisse Başı Nakit Temettü
​2004 250.127.565 380.247.980 0,1696200
2005 509.075.181 345.112.659 0,2744500
2006 567.039.784 0,2577500
2007 648.713.951 0,2948700
2008 1.098.193.226 0,4991800
2009​ 859.259.101 0,3905723

Kaynak: turkcell.com.tr


Turkcell’in kullandığı muhasebe standardı nedir?

Turkcell

Turkcell, geçmişte konsolide finansal sonuçlarını, ABD Sermaye Piyasası Komisyonu (SEC) için, Amerikan Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’na (US GAAP) göre A.B.D. Doları cinsinden ve Sermaye Piyasası Kanunu’na göre SPK Tebliğ 25’e göre TL cinsinden yayınlamaktaydı.

2006’nın ilk çeyreğinden başlamak üzere, Turkcell’in konsolide finansal sonuçları, uluslararası pazarlara Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS) göre A.B.D. Doları cinsinden ve yerel pazarlara da SPK gerekliliklerine uygun olarak UFRS ve TL cinsinden sunulacaktır.

Kaynak: turkcell.com.tr


Turkcell’in ortakları kimdir?

Turkcell

Turkcell’in kurucu ortakları, daha önceden Telecom Finland Ltd. olarak bilinen ve şu anda TeliaSonera’nın sahip olduğu Sonera Holding, Çukurova Grubu ve MV Holding’dir.

Çukurova Grubu sigortacılık, medya, ticaret, endüstri servisleri, iletişim, bilgi teknolojileri ve turizm alanlarındaki yatırımlarıyla Türkiye’nin önde gelen grupları arasında yerini korumaktadır. 2002 yılının Aralık ayında Finlandiyalı telekom hizmetleri sağlayıcısı Sonera Corporation ve İsveçli telekom operatörü Telia şirketlerinin birleşmelerinin ardından kurulan TeliaSonera ise, özellikle İskandinav pazarlarında faaliyet gösteren güçlü bir operatördür.

Türkiye’de GSM altyapısının ve Turkcell’in kuruluşu, operasyonel hayata geçmesi ve servislerin geliştirilmesi aşamasında, Sonera Holding’in mobil iletişim, Çukurova Grubu’nun ise yaygın pazarlama ve dağıtım deneyimlerinden geniş ölçüde faydalanılmıştır.

Turkcell’in çıkarılmış sermayesi 2.200.000.000 TL nominal değerde olup, her bir hisse senedi 1 TL nominal değerli ve 2.200.000.000 adet hisseyi içermektedir.*

Turkcell hisse senetleri 11 Temmuz 2000 tarihinden bu yana, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda hisse senedi, New York Borsası’nda ise ADS şeklinde işlem görmektedir. Halen 2 ADS 5 hisse senedini temsil etmektedir.

Hissedar​ ​Hisse Nominal Değeri (TL) Pay Oranı (%)
Turkcell Holding A.Ş.​ ​1.122.000.000,238 ​%51,00
Çukurova Holding A.Ş.​ 995.509,429​ %0.05​
Sonera Holding B.V.​ 287.632.179,557​ %13,07​
Halka Açık​ 789.372.310,776 %35,88
TOPLAM​ 2.200.000.000​ %100,00​

 

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ortaklık yapısı bilgileri 4 Şubat 2013 tarihi itibari ile belirtilmiştir.

Kaynak: turkcell.com.tr


Turkcellde hangi türde hisseler kayıtlıdır? Bir ADS kaç hisseye denktir?

Turkcell

Turkcell hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda normal hisseler şeklinde, New York Borsası’nda ise Amerikan Depozitolu Hisseler(ADS) şeklinde kayıtlıdır. Halen 2 ADS 5 hisseyi temsil etmektedir (Daha detaylı bilgi için aşadıdaki adreste 20/04/2005 tarihli Turkcell ADR rasyosunda değişim başlıklı özel durum açıklamamıza başvurabilirsiniz.)

Kaynak: turkcell.com.tr