Değerleme [İng. Valuation, assesment] nedir?


Bir taşınmaz malın belli ölçütlere göre, güncel, kira, kullanım ya da yatırım değeri gibi değerlerinin belirlenmesi işi.
Kaynak: Hüseyin Erkan, S. Gökşin Seylam, Ahmet Yaşayan, “Arazi Yönetimi Terimleri Sözlüğü”, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 19/04/2010.