Dernek ve vakıflara yapılan bağışlar indirim konusu yapılabilir mi ?

Dernek ve vakıflara yapılan bağışlar indirim konusu yapılabilir mi ?
1 cevap

İndirim konusu yapılacak bağış ve yardımlar, beyan edilecek gelirin %5'i (Kalkınmada Öncelikli Yörelerde % 10'u) ile sınırlı olarak, Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere, Kamu Menfaatine Yararlı Derneklere, Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflara yapılan bağış ve yardımları kapsamaktadır. Örneğin; Okul koruma dernekleri ve okul aile birlikleri gibi diğer dernekler yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlar arasında yer almadığından, bu derneklere yapılan bağış ve yardımların beyan edilecek gelirden indirilmesi mümkün değildir. Ancak söz konusu derneklerin kamu menfaatine yararlı bir dernek olması halinde bu derneklere yapılan bağış ve yardımlar beyan edilen gelirin %5'ini aşmaması koşuluyla indirim olarak dikkate alınabilecektir. Gelir Vergisi Kanununun 89/4 üncü maddesi uyarınca kamuya yararlı derneklerle, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti getirilen vakıflara yapılan bağış ve yardımların yıllık toplamı, beyan edilen gelirin %5’ini, (kalkınmada öncelikli yörelerde % 10'unu) aşmaması şartıyla, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirden indirilebilecektir. Kaynak: gib.gov.tr

59