Descaretes’e göre bilgiyi elde etmenin kaç aşaması vardır?

Descaretes’e göre bilgiyi elde etmenin kaç aşaması vardır?
1 cevap

Descaretes’e göre bilgiyi elde etmenin dört aşaması vardır;
Doğruluğunu apaçık bilmediğim şeyi doğru kabul etmemek (apaçıklık)
İncelenecek şeyleri bölümlere ayırmak (bölme, analiz)
En kolay bilinenden, en karmaşığa doğru yükselmek (Basitleştirme ve sıra)
Gözden geçirmek (sayma ve kontrol)

72