Eğitim psikolojisi nedir?

Eğitim psikolojisi nedir?
1 cevap

Psikoloji, insan ve hayvan davranışlarını inceleyen, bireyin davranışlarını ve onun altında yatan sebepleri araştıran bilim dalıdır. Eğitim psikolojisi, gelişim ve öğrenme psikolojisi bulgularından hareketle eğitim ve öğretim nasıl gerçekleştiğini araştıran bilim dalıdır.
Davranış Sebepleri ———> Psikoloji
Davranış Değişikliği ———> Eğitim
Gelişim psikolojisi, insan davranışlarında doğumdan ölümüne kadar, tüm hayatı boyunca gözlenen biyolojik ve psikolojik değişiklikleri inceler. Bireyin belli dönemler halinde gelişimini ve bu evrelerde öğrenmesi gereken davranışlarını inceleyen bilim dalıdır.
Öğrenme psikolojisi, bireyin nasıl öğrendiğini ve nasıl öğretebileceğini araştıran bilim dalıdır.

45