İzale-i şüyu nedir?

Belirsizliğin giderilmesi olup; arsa, arazi, vs. gayri menkullerde, mülkiyet yada kullanım hakkının tam olarak ortaya çıkarılmasına yönelik ortak yada mal sahiplerince mahkemeler yoluyla açılan davaların konunun uzmanları bilirkişilerce çözümlenmesine denir.

Kaynak: Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR, Yapı İşletmesi Ders Notları


İhkakak nedir?

Genel hukuk içerisinde “bir taşınmazın kullanım hakkının izin alınmadan doğrudan doğruya ele geçirilmesi; bir bakıma haksız kullanılması ve işgal edilmesi” anlamını taşımaktadır. Fuzuli şagil’e benzer yorumlanan ihkakak’ın mal sahibince çözümlenmesi ancak hukuki yoldan, yetkili zabıta gücüyle ve yasalar ölçüsünde mümkündür.

Kaynak: Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR, Yapı İşletmesi Ders Notları


İpotek nedir?

Bir malın satın alınması, kiralanması ya da mülkiyetin gayri ayni hak tesisinde, sözleşme gereklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle meydana gelebilecek zarar, ziyan veya maliyetin karşılanması amacıyla karşı taraftan alınacak olan taşınır ya da taşınmaz mal veya borç ödeninceye kadar bu malların mülkiyetinin geçici olarak üstlenilmesine denir.

Kaynak: Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR, Yapı İşletmesi Ders Notları


Nazım planı nedir?

Bir kentin haritaları üzerine çizilen ve arazi parçalarının kullanış biçimleri ile başlıca bölge tiplerini belirten, yani kentin gelecekte alacağı biçimi gösteren plan.

Kaynak: emlak.sabah.com.tr