Engellilik indiriminden yararlanan ücretliler asgari geçim indirimi uygulamasından yararlanabilir mi?

Engellilik indiriminden yararlanan ücretliler asgari geçim indirimi uygulamasından yararlanabilir mi?
1 cevap

Engellilik indiriminden yararlanan bir ücretlinin gelir vergisi matrahı hesaplanırken engellilik indirimi mahsup edilecek ve engellilik indiriminin mahsubundan sonra kalan gelir vergisi matrahı üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarından da yıllık asgari geçim indirimi tutarının 1/12'si mahsup edilecektir. Mahsup edilecek tutar, kalan gelir vergisi tutarını aşamayacak ve  mahsup edilemeyen asgari geçim indirimi tutarı diğer dönemlerde mahsup edilemeyecektir. Engellilik indiriminden yararlanan bir ücretlinin, indirim nedeniyle gelir vergisi matrahının kalmaması durumunda gelir vergisi tevkifatı yapılamayacağı için asgari geçim indirimi uygulamasından yararlanması mümkün değildir. Asgari geçim indirimi uygulamasında esas olan, ücretlinin vergi matrahının doğması ve bu matrah üzerinden de gerçek usulde gelir vergisi tevkifatının yapılmış olmasıdır. Ancak, engellilik derecesine göre engellilik indirimi uygulaması sonrasında ücretlinin gelir vergisi matrahının kalması veya hizmet erbabına aylık maaş ödemesi dışında vergiye tabi diğer ödemelerin yapılması durumunda, yapılan gelir vergisi tevkifatını aşmamak üzere, ücretlinin asgari geçim indiriminden yararlanması mümkün bulunmaktadır. Ancak, ödenecek asgari geçim indirimi tutarı aylık asgari ücret üzerinden hesap edilen vergiden fazla olamayacaktır. Konuya ilişkin bir örnek aşağıda verilmektedir. Örnek: Bekar olan ve ikinci derece (aylık 400 TL) engellilik indiriminden faydalanmakta olan bir ücretlinin 2013 yılı asgari geçim indirimi tutarı şu şekilde hesaplanacaktır. (Asgari ücret, 2013 yılı için aylık 978,60 TL, yıllık 11.743 TL olarak dikkate alınmıştır.)

2013 yılında Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı (978,60 x 12 =)

11.743 TL

Mükellefin Asgari Geçim İndirimi Oranı

% 50

- Mükellefin kendisi için     % 50  

Asgari Geçim İndirimine Esas Tutar (11.743 x % 50 =)

5.871,50 TL

Asgari Geçim İndiriminin Yıllık Tutarı ( 5.871,50 x % 15 =)

880,72 TL

Asgari Geçim İndiriminin Aylık Tutarı ( 880,72 / 12=)                     73,39 TL
Bu ücretlinin ocak ayı için, asgari geçim indirimi mahsup işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir.
2013 yılı Ocak Ayı Brüt Ücreti

978,60 TL

2013  yılı Ocak Ayı Tevkifat Matrahı

 831,81 TL

İkinci Derece Engellilik İndirimi

400,00 TL

Engellilik İndirimi Düşüldükten Sonra Kalan Tevkifat Matrahı

431,81 TL

2013 yılı Ocak Ayı Ücretinden Hesaplanan Gelir Vergisi

64,77 TL

2013 yılı Ocak Ayı Mahsup Edilecek Asgari Geçim İndirimi Tutarı

73,39 TL

2013 yılı Ocak Ayı Ödenecek Gelir Vergisi

   0 TL

2013 yılı Ocak Ayında Yararlanılacak Asgari Geçim İndirimi Tutarı

  64,77 TL

Bu ücretlinin gelir vergisi matrahı hesaplanırken engellilik indirimi de mahsup edilecek, engellilik indiriminin mahsubundan sonra kalan gelir vergisi matrahı üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarından da yıllık asgari geçim indirimi tutarının 1/12'si olan (880,72 /12=) 73,39 TL mahsup edilecektir. Ancak mahsup edilecek tutar, kalan gelir vergisi tutarını aşamayacağından yalnızca 64,77 TL'lik kısmı ücretliye ödenecek ve (73,39– 64,77=) 8,62 TL asgari geçim indirimi farkı diğer dönemlerde de değerlendirilmeyecektir. Buna göre, işveren mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarı kadar yani 64,77 TL ücretliye daha fazla ödeme yapacaktır. Kaynak: gib.gov.tr

46