Engellilik indiriminden yararlanmak için ne yapılmalıdır?

Engellilik indiriminden yararlanmak için ne yapılmalıdır?
1 cevap

Engellilik indiriminden yararlanmak isteyen kişilerin bir dilekçe ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte; Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde ise Gelir Müdürlüğüne, Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise Malmüdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Engellilik indiriminden yararlanmak isteyenlerin dilekçe ekinde bulunduracağı belgeler şunlardır: 1. Engelli ücretli;

  • Çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge,
  • T.C. kimlik numarası.
2. Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretli;
  • Ücretlinin çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge,
  • Kendisinin ve  engelli kişinin T.C. kimlik numarası,
  • Engelli kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösterir belge.
3. Engelli serbest meslek erbabı;
  • Vergi kimlik numarasını veya T.C. kimlik numarasını gösteren belge,
4. Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı;
  • Serbest meslek erbabının vergi kimlik numarasını veya T.C. kimlik numarasını gösteren belge,
  • Engelli kişinin T.C. kimlik numarası,
  • Engelli kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösteren belge (sağlık karnesi örneği).
5. Basit usulde vergilendirilen engelliler; 
  • Vergi kimlik numarasını veya T.C. kimlik numarasını gösteren belge.
Kaynak: gib.gov.tr

63