Esnaf muaflığından kimler yararlanamaz?

Esnaf muaflığından kimler yararlanamaz?
1 cevap

Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesine göre;

  • Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usulde gelir vergisine tâbi olanlar,
  • Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde sayılan işleri gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar, esnaf muaflığından faydalanamazlar.
Kaynak: gib.gov.tr

67