Esnaf muaflığından kimler yararlanamaz?

Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesine göre;

  • Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usulde gelir vergisine tâbi olanlar,
  • Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde sayılan işleri gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar, esnaf muaflığından faydalanamazlar.

Kaynak: gib.gov.tr


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir